Na ratunek zabytkowemu kościołowi – podpisanie umowy

Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Wicestarostę Jerzego Białomyzego podpisał umowę z Parafią Rzymskokatolicką pw. NMP Pocieszenia w Zalesiu reprezentowaną przez ks. Jakuba Budkiewicza. Przedmiotem umowy jest udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane zabytkowej świątyni.

Wartość historyczna i artystyczna zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich które mają zabezpieczyć wyjątkowo cenny budynek przed postępującym niszczeniem. Prace remontowe zabytku polegać będą na instalacji wentylatorów higrosterowalnych wraz z kanałem wentylacyjnym, mające na celu likwidację zawilgocenia wewnątrz kościoła które powoduje destrukcję murów zabytku.

Wydział Promocji

PB

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top