NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI NA ZABYTKI

Zarząd Powiatu Sokólskiego z dniem 28 marca 2024 r. ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2024 r.

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu sokólskiego

Wnioski można składać w terminie

do dnia 30 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00.

Szczegółowe warunki konkursu pod adresem:

https://bip-stsokolka.wrotapodlasia.pl/postpowania/konkursyidotacje/ochronazabytkow/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-w-2024-r.html

Wydział Spraw Społecznych

Agata Kiczuk – Kierownik Referatu Kultury, Sportu i Kultury Fizycznej

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top