NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI Z DOFINANSOWANIEM Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

Zarząd Powiatu Sokólskiego z dniem 27 stycznia 2023 r. ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu sokólskiego

Dotacja, z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków może zostać udzielona pod warunkiem otrzymania promesy wstępnej – zapewnienia dofinansowania z ww. Programu danej inwestycji.

Wnioski można składać w terminie do dnia 28 lutego 2023 r. do godz. 15.00.

Informacji dotyczących naboru wniosków udziela Agata Kiczuk – Kierownik Referatu Kultury, Sportu i Kultury Fizycznej, tel. 85-711-08-55, agata.kiczuk@sokolka-powiat.pl

Szczegółowe warunki konkursu pod adresem:

http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/postpowania/konkursyidotacje/ochronazabytkow/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-w-2023-r.html

Wydział Spraw Społecznych

Agata Kiczuk

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top