Nabór wniosków w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021

Informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 Finansowanych z  Funduszu Solidarnościowego

Program zakłada świadczenie przez POWIAT/PCPR usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji/dietetyki członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:

– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności  oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

W tegorocznej edycji opiekunom przysługuje 20 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Kwalifikacja do objęcia opieką wytchnieniową następuje na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności, Klauzuli informacyjnej o RODO, Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021 stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg. zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FM stanowiącej załącznik nr 7, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Owe dokumenty należy złożyć do 30 czerwca 2021r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, pok. nr. 11, 16-100 Sokółka lub drogą e-mail na adres: pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl lub pocztą w kopercie z dopiskiem ,,Opieka wytchnieniowa’’ – edycja 2021.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 85 711 08 23

Program realizowany będzie do końca 2021 roku.

Informacja o programie:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa—edycja-2021

Załączniki:

Karta-zgłoszenia-do-Programu-Opieka-Wytchnieniowa-edycja-2021

Klauzula informacyjna o RODO

Zal-nr-7-Karta-oceny-stanu-osoby-niepelnosprawnej-wg-zmodyfikowanej-skali-FIM

Informacja_dodatkowa_do_Wzoru_Karty_załacznika_nr_7_do_Programu-2

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top