Następna świetna wiadomość! Kolejne pieniądze trafią do naszej szkoły

Powiat znów pozyskał pieniądze na doposażenie Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce. Przeznaczy je na sprzęt rolniczy przeznaczony do praktycznej nauki zawodu.

– Jako Powiat Sokólski chcemy umożliwić uczniom kształcenie praktyczne w takich warunkach, w jakich w przyszłości będą pracować. Stawiamy na innowacyjne metody nauczania i nowoczesne technologie. Nieustannie wzbogacamy zaplecze sprzętowe naszych szkół – zapewnił Piotr Rećko, Starosta Sokólski.

Dziś w Urzędzie Marszałkowskim Piotr Rećko, Starosta Sokólski, Jerzy Białomyzy, Wicestarosta, i Małgorzata Dechnik, Zastępca Dyrektora Wydziału Finansowego, podpisali aneks do projektu ,,Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”. Kwota dotacji z funduszy europejskich została zwiększona z 2,1 mln do 3 mln złotych.

Dzięki temu, że Powiat Sokólski skorzystał ze zwiększenia dotacji o dziewięćset tysięcy złotych, Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce otrzyma kolejny sprzęt.

Będzie to ciągnik z ładowaczem, prasa belująca, przyczepa platformowa, kosiarka dyskowa, zgrabiarka karuzelowa i przetrząsacz karuzelowy. Łączna wartość sprzętu to aż 900 tysięcy zł.

Projekt nr RPPD.03.03.01- IZ.00-20-0205/18 pn. ,,Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Kamila Białomyzy

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top