Nauczyciele sprawujący funkcje mentora będą mieli lepsze warunki wynagradzania

– Nowy system awansu zawodowego nauczycieli wprowadził funkcję mentora dla nauczyciela początkującego. Podstawowym zadaniem mentora jest wpieranie nauczyciela początkującego w procesie wdrażania się do pracy w zawodzie – referowała na LXVI Sesji Rady Powiatu Sokólskiego Anna Marta Aniśkiewicz, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Sokółce.

Zmiany te dotyczą wprowadzenia dodatku funkcyjnego dla nauczyciela pełniącego funkcję mentora w wysokości 100 zł oraz podnosi kwotę dodatku funkcyjnego dla opiekuna stażu i doradcy metodycznego do 100 zł.

– Ponadto przewiduje się podniesienie do 5 % wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za pracę w trudnych warunkach, za prowadzenie przez nauczycieli badań psychologicznych i pedagogicznych, w tym badań logopedycznych, udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom i nauczycielom związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży w poradniach psychologicznych oraz innych poradniach specjalistycznych – kontynuowała.

Radni pozytywnie przyjęli projekt uchwały.

Sylwia Matuk

Fot. Krzysztof Jacewicz

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top