Nauczyciele wzięli udział w szkoleniu

W ramach projektu „Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności” nauczyciele ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wzięli udział w szkoleniu „Wprowadzenie do tematyki zabaw freblowskich”.

Były to „Zabawy językowe z darami Frebla” – gdzie wskazane zostały praktyczne i łatwe sposoby do rozwijania kompetencji komunikacyjnych oraz „Freblowskie zabawy matematyczne” – rozwijające podstawowe kompetencje matematyczne przez zabawę z wykorzystaniem m.in. krótkich utworów literackich.

Szkolenie to jest pierwszym krokiem do rozpoczęcia prowadzenia zajęć z wykorzystaniem programu oraz materiałów dydaktycznych – czyli darów.

Szkolenie poprowadziła pani Katarzyna Małek – jeden z freblowskich edukatorów, która z ogromną pasją i wielkim zaangażowaniem przekazała swoją wiedzę i doświadczenie naszym pedagogom. Dziękujemy pani Kasi za rozbudzenie w nas ogromnej chęci do pracy z wykorzystaniem elementów pedagogiki Froebla.

Edyta Kondrat

fot. SOSW w Sokółce

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top