Negocjacje z PKS Nova zakończone sukcesem

Właśnie zakończyły się negocjacje między Powiatem Sokólskim a PKS Nova S.A. Cena za wozokilometr będzie znacznie niższa, niż zakładano.

– Bardzo się cieszę, że udało nam się zakończyć rozmowy ze spółką z tak korzystnym dla Powiatu Sokólskiego rezultatem. Trzeba rozmawiać, słuchać innych ludzi, ale też być stanowczym, gdy wymaga tego sytuacja – zaakcentował Piotr Rećko, Starosta Sokólski.

Chodzi o rozmowy z Podlaską Komunikacją Samochodową Nova S.A. Starosta Sokólski wynegocjował bowiem w trakcie ich trwania znaczne obniżenie opłaty za tzw. realny wozokilometr. Dzięki temu w 2023 roku kilometr trasy przejechany przez autobus tej spółki będzie kosztował Powiat Sokólski tylko 4 zł. To bardzo niska kwota w stosunku do prognozowanej, która miała wynosić aż 6,50 zł. Umowa już została podpisana.

Z wynegocjowanej kwoty, wynoszącej 4 zł, 3 zł ma pochodzić z Funduszu rozwoju połączeń autobusowych, z Urzędu Wojewódzkiego. To tyle samo, co w roku 2022. Tylko złotówkę będzie natomiast stanowić wkład własny Powiatu Sokólskiego, który musiałby być znacznie wyższy, gdyby nie starania Piotra Rećko. W takiej sytuacji dotacja z Funduszu nie wzrosłaby, więc Powiat musiałby dopłacić nie złotówkę, a aż 3,50 zł.

– To olbrzymia różnica. Zaoszczędzone dzięki twardym negocjacjom pieniądze możemy przeznaczyć na inne cele, choćby na działania edukacyjne czy na wkład własny w kolejne projekty. To dla mnie bardzo ważne, by optymalnie lokować środki, żeby mieszkańcy Powiatu Sokólskiego odnieśli dzięki naszym działaniom jak najwięcej realnych korzyści – dodał Starosta.

Autobusy PKS Nova S.A. w 2023 roku pokonają na terenie Powiatu Sokólskiego prawie 300 tysięcy kilometrów. Będą obsługiwać nie 10, jak dotąd, tylko już 11 linii, którymi dotrą z Sokółki i Dąbrowy Białostockiej do wszystkich większych miejscowości Powiatu.

– Zależy nam na tym, by umożliwić sprawny publiczny transport autobusowy na terenie Powiatu Sokólskiego. To konieczne między innymi ze względu na młodzież szkolną, która dojeżdża do swoich placówek oświatowych. Również wiele osób starszych jeździ autobusami chociażby do lekarza – wyjaśnił Piotr Rećko, Starosta Sokólski.

Autobusy będą dowozić przede wszystkim uczniów, ale też innych pasażerów, do miejscowości znajdujących się w różnych gminach Powiatu Sokólskiego. Łączna długość obsługiwanych przez autobusy PKS Nova S.A. linii w Powiecie wyniesie ponad 400 km.

Kamila Białomyzy

Fot. Powiat Sokólski

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top