Niewielu drogowców wierzyło w to, że się uda. A Powiatowi Sokólskiemu się udało

– Dzisiejszą uchwałą finalizujemy długie zabiegi naszych radnych z terenu gminy Dąbrowa Białostocka: Jerzego Białomyzego, Romualda Gromackiego i Jarosława Sulika. To jest kolejne bardzo ważne spełnienie przez nas obietnic wyborczych – mówił w czasie dzisiejszej LXXIV Sesji Rady Powiatu Sokólskiego Piotr Rećko, Starosta.

Radni przegłosowali dziś uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zwiększając tym samym wartość zadania pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1245B na terenie gminy Dąbrowa Białostocka”. To znaczy, że staraniem Powiatu wyremontowane zostaną kolejne drogi w gminie Dąbrowa Białostocka.

Chodzi o nitkę ciągnącą się od Zwierzyńca Wielkiego do Kuderewszczyzny i niemal kilometrowy odcinek prowadzący z Kamiennej Nowej do granicy z Powiatem Augustowskim, o czym już pisaliśmy. Dążąc do zrealizowania tej inwestycji, Powiat osiągnął coś, w co niewielu drogowców wierzyło.

Bo pomimo szczególnie skomplikowanego, bagnistego podłoża na terenie Kamiennej Nowej, a także mimo ogólnych niekorzystnych cen, Powiat dołoży do tych dwóch dróg tylko 180 tys. zł.

– To jest naprawdę niesamowity sukces. Niewielu drogowców wierzyło w to, że nam się uda znaleźć wykonawców tych inwestycji. Ale nam się udało – cieszył się Starosta.

Zaznaczył przy tym, że Powiat ma również bardzo poważne plany związane z budową ścieżki rowerowej, która ma prowadzić przez dwie wsie na terenie gminy Dąbrowa Białostocka. Chodzi o Małyszówkę i Osmołowszczyznę.

– Chcę wyraźnie powiedzieć, że my te plany zrealizujemy. Uważam, że musimy to wykonać – zaznaczył.

W tej chwili trwają już rozmowy z Bohdanem Paszkowskim, wojewodą, mające na celu przyznanie Powiatowi Sokólskiemu środków potrzebnych na realizację tego zadania. Celem działań jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

To nie koniec dobrych wiadomości w zakresie remontów dróg. Bo, jak poinformował dziś Starosta, Związek Powiatowo-Gminny „Dębina” właśnie podpisał z wyłonionym wykonawcą umowę na realizację kolejnej nitki, tym razem prowadzącej od Zwierzyńca do Bagien.

– Nasza sieć dróg będzie naprawdę znacząco poprawiona – dodał Piotr Rećko, Starosta Sokólski.

Kamila Białomyzy

Fot. Jarosław Stasiulewicz

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top