Obchody 77. Rocznicy Boju pod Kraśnianami

– Spotykamy się dziś nie tylko po to, żeby czcić tych, którzy tutaj polegli, ale wspominamy też tych, którzy ich wspomagali – zaczął Krzysztof Promiński, ułan Sokólskiego Pododdziału Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich.

Wczoraj odbyła się 77. rocznica Boju pod Kraśnianami, w którym komuniści rozbili oddział polskich partyzantów stacjonujących na terenach Sokólszczyzny.

W uroczystości uczestniczyli: Zbigniew Dębko, dyrektor Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Sokółce, ks. Tomasz Kozłowski, Sokólski Pododdział Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich, członkowie Stowarzyszenia Grupa Wschód, służby mundurowe oraz mieszkańcy naszego powiatu.

– Pamięć o tym, co się wydarzyło musi być kultywowana. Bóg, honor, ojczyzna to były dla nich najważniejsze słowa – kontynuował Promiński.

Uroczystość rozpoczęła się mszą polową odprawioną przez księdza Tomasza Kozłowskiego. Po chwili modlitwy został odczytany apel pamięci poległych. Na zakończeniu uroczystości złożono wieńce oraz znicze w miejscu boju.

– Nie znamy dokładnej daty stoczonej potyczki. Mogła się ona odbyć na przełomie lipca oraz sierpnia, a pamięć o tym wydarzeniu pozostanie dopóki my żyjemy – podsumował Promiński.

opr. i zdj. Mateusz Zalewski

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top