Ogłoszenie

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOKÓŁCE PROWADZI NABÓR NA BEZPŁATNE SZKOLENIE KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE

MOŻESZ STWORZYĆ DZIECIOM SZCZĘŚLIWY DOM !!!

Rodziną zastępczą mogą zostać małżeństwa lub osoby samotne które:                                              

zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

– dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

 – przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

-nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych

   -nie były karane, pozbawione władzy rodzicielskiej     

-co najmniej jedna osoba tworząca rodzinę zastępczą   posiada stałe źródło dochodu

                                                                                

 Z naszej strony oferujemy między innymi:

 -specjalistyczne szkolenia i poradnictwo

-wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i pracownika socjalnego                        

-przysługujące świadczenia na pokrycie utrzymania dziecka, dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania, zgodnie z Ustawą o Pieczy Zastępczej.

W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce

ul. Marsz. Piłsudskiego 8

16-100 Sokółka

Tel. 85 711 08 23

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top