Oni również czekają na ósmoklasistów

Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej to placówka, w której uczniowie rozwijają swoje zainteresowania poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, sportowych, artystycznych i wolontariackich

Dzień otwarty w sokólskiej zawodówce, który odbył się dziś, przyciągnął wielu ósmoklasistów, którzy poznali szeroką ofertą udostępnianą przez Zespół Szkół Zawodowych.

Otworzyliśmy się dziś nie tylko na wiosnę ale i dla wszystkich chętnych, chcących poznać ofertę naszej szkoły. Na strukturę placówki składa się Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia – poinformował Grzegorz Zalewski, zastępca dyrektora ZSZ w Sokółce.

Technikum, 5-letnie, kończące się maturą, zawiera w swojej ofercie takie kierunki jak: technik programista, technik informatyk, technik mechanik z obsługą obrabiarek sterowanych numerycznie, technik usług fryzjerskich i ze specjalnością kosmetyczną i technik logistyk.

Kolejna propozycja to Branżowa Szkoła I stopnia. Warunkiem rozpoczęcia kształcenia w jej oddziale jest znalezienie pracodawcy i podpisanie z nim wstępnej umowy o pracę. W szkole młodzież uczy się przedmiotów ogólnokształcących przez 3 dni w tygodniu w klasie I oraz 2 dni w klasie II i III. W pozostałe odbywa zajęcia praktyczne u pracodawcy, za które otrzymuje już od początku niewielkie wynagrodzenie (około 200 zł/miesiąc).

Teoretyczne przedmioty zawodowe uczeń zalicza w formie miesięcznych wyjazdowych kursów w różnych ośrodkach kształcenia zawodowego (w każdym roku jeden kurs). Koszt tych szkoleń pokrywa szkoła, zaś zakwaterowania i wyżywienia – rodzice.

Uczeń zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje dla swojego zawodu w szkole lub w Cechu Rzemiosł Różnych pod koniec klasy III.

W oddziale można wybrać następujące zawody: mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, mechanik-monter maszyn i urządzeń, stolarz, murarz-tynkarz, krawiec, piekarz, cukiernik, kucharz, sprzedawca, elektryk, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia uczniowie kierunków mechanicznych mogą się kształcić dalej w 2-letniej Branżowej Szkole II stopnia, mając możliwość zdania egzaminu maturalnego i zdobycie tytułu technika mechanika.

Placówka może pochwalić się bardzo dobrymi wynikami w zdawalności zarówno egzaminów zawodowych, jak i maturalnych. Najlepsi uczniowie dostają stypendia naukowe i artystyczno-sportowe.

– Zespół Szkół Zawodowych bierze udział w projekcie Erasmus +, finansowanym ze środków europejskich, przy współpracy z Powiatem Sokólskim. Są to czterotygodniowe wyjazdy, całkowicie bezpłatne dla młodzieży. Uczniowie odwiedzili już Włochy, Maltę, Portugalię i Sycylię. Obecnie przebywają w Hiszpanii – wyliczał dyrektor.

Czas pozalekcyjny młodzież może spędzić aktywnie na plenerowej siłowni, sali gimnastycznej czy też na dwóch nowoczesnych boiskach wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią i bieżnią lekkoatletyczną. Znaczna ich część udziela się na treningach prowadzonych przez klub sportowy UKS Boxing Sokółka. Inni z kolei działają wolontariacko, wspomagając między innymi sokólskie schronisko.

– Mam nadzieję, że młodzież, która tak licznie dziś nas odwiedziła, już we wrześniu stanie się częścią naszej społeczności szkolnej – zakończył Zalewski.

Sylwia Matuk

fot. Mateusz Zalewski

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top