Pięćset tysięcy złotych pozyskanych z PFRON-u pozwala na tworzenie nowych miejsc pracy

 Wczoraj (24.11.2020 r.) została zawarta umowa pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacyjnym Osób Niepełnosprawnych, reprezentowanym przez pełnomocnika Prezesa Zarządu PFRON – Grażynę Bogdańską, a Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Wicestarostę Jerzego Białomyzego. Przedmiotem umowy była refundacja kosztów wyposażenia dwóch stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Pierwsze wyposażenie stanowiska pracy ( kierowca, pełen etat) będzie obejmować zakup samochodu osobowego. Drugie wyposażenie (sprzątaczka, pełen etat) obejmuje taki sprzęt jak: odkurzacz do liści, profesjonalna myjka do okien, parownica profesjonalna o uniwersalnym zastosowaniu z wyposażeniem, szorowarka profesjonalna, odkurzacz piorący, kosiarka samojezdna z tylnym koszem na trawę oraz szczotką ze zbieraczem resztek, wózek serwisowy do sprzątania.

Głównym naszym celem przy pozyskiwaniu pieniędzy z PFRON-u jest tworzenie miejsc pracy i pomoc niepełnosprawnym. Osoby na wózkach, osoby niejednokrotnie wykluczone, ciężko schorowane musiałyby przebywać w domach korzystając z systemu socjalnego państwa. Natomiast poprzez to, że tworzymy dla nich miejsca pracy dajemy im szansę na nowe życie, wyjście do społeczeństwa, przywracamy im nadzieję nie tylko na rozwój zawodowy i praktyczne wykonywanie zawodu. Przywracamy ich dla społeczeństwa – mówił Starosta Sokólski Piotr Rećko.

Na wszystkie działania udało się pozyskać 500000 złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Są to środki zewnętrzne, więc można powiedzieć, że jako Powiat mamy powód do dumy.

Starosta sokólskie wspomniał, że zostaną utworzone stanowiska dwóch kierowców (jedno w Referacie Leśnictwa, drugie w Powiatowym Urzędzie Pracy). Mówił również o zakupionym niedawno przez Powiat Sokólski ploterze, który jest obsługiwany przez osobę niepełnosprawną. Do jej obowiązków należy digitalizowanie materiałów stworzonych przez geodetów. Cyfrowe źródła pozwolą na ułatwienie pracownikom swojej pracy, ale również przyspieszą obsługę petentów.

Tak działa Powiat Sokólski  – pozyskuje środki zewnętrzne po to, żeby ciągle się rozwijać. Czy to poprzez samochody, czy to poprzez stworzenie warunków pracy dla osób, które są na wózkach, czy też dla pani sprzątającej – stworzyliśmy jej takie warunki, że pomimo choroby będzie mogła spokojnie wykonywać swoją pracę zawodową”– mówił Starosta Sokólski Piotr Rećko

Warto również wspomnieć o Dąbrowie Białostockiej, a dokładnie o Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, o której wypowiedział się Wicestarosta Jerzy Białomyzy:

Staramy się o kilka rzeczy. Chcemy, żeby osoby wykluczone z racji swego niedomagania włączyć w życie społeczne. Najprostszym sposobem na to jest zapewnienie im pracy. Pozyskujemy na to pieniądze – które inaczej wydawalibyśmy sami… Na przykład w wypadku zakupionych samochodów – dzięki nim ludzie będą mieli pracę, a Powiat Sokólski zyska mienie trwałe. Na szczególną uwagę zasługuje osoba pracująca w Poradni w Dąbrowie Białostockiej, która przez bardzo długi czas przebywała w domu, dopiero my ją aktywizowaliśmy. Niedawno z nią rozmawiałem, jest szczęśliwa z tego powodu, szczęśliwa, że mogła wyjść do ludzi i że może normalnie funkcjonować.”

Przypomnijmy, że na potrzeby Poradni został zakupiony sprzęt do terapii metodą Tomatisa, meble i materace, gry, klocki, zabawki, przedmioty usprawniające grafomotorykę małą używane przez dzieci i młodzież w czasie terapii. O samej metodzie opowiedziała nam Pani Iwona Iwańczuk, dyrektor placówki:

Na uwagę zasługuje też fakt, że neuroterapia prowadzona metodą Tomatisa będzie prowadzona w placówce oświatowej publicznej, co jest ogromnym udogodnieniem dla rodziców dzieci potrzebujących. Korzystanie z tej metody w prywatnych placówkach czy gabinetach było najczęściej marzeniem z uwagi na bardzo wysoki koszt. Trudno jest w kilku zdaniach opisać zasady tej metody. Istotne jest to, że treningi opierają się na kształceniu uwagi słuchowej i modyfikacji słyszenia na poszczególnych częstotliwościach, co wpływa na poprawę percepcji słuchowej oraz trwałą modyfikację głosu. Narząd słuchu w znacznym stopniu oddziałuje na zmysł równowagi, koncentrację, napięcie mięśniowe, a także koordynację ruchową. Poprzez odpowiednio filtrowane dźwięki muzyki, stymulowane są ośrodki w korze mózgowej, dzięki czemu zwiększa się wydajność recepcyjna mózgu oraz percepcja bodźców zewnętrznych, co umożliwia uczniowi wyższy poziom funkcjonowania w sferach: motorycznej, językowej, komunikacyjnej i społecznej. Ćwiczenia polegają na słuchaniu przez pacjenta odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego poprzez urządzenie zwane „elektronicznym uchem”. Muzyka podawana jest przez specjalne słuchawki, zaś dźwięki docierają do pacjenta drogą powietrzna i kostną. Dodatkowo jeden z etapów koncentruje się na pracy z mikrofonem. Stosowany w treningu materiał dźwiękowy, zawierający utwory o wysokiej częstotliwości, pobudza pracę mózgu, dostarczając tzw. „energię słuchową”, która jest niezbędna we wszystkich działaniach twórczych, a także adaptacji do zmieniających się warunków zewnętrznych.”

Z pewnością nowe narzędzia pomogą wielu osobom w ich codziennym funkcjonowaniu. Pani dyrektor podziękowała za inicjatywę Staroście Sokólskiemu oraz Wicestaroście dzięki którym osoba niepełnosprawna ma możliwość pracy na specjalnie przygotowanym dla niej stanowisku

Kiedy o tym myślę, to mam w głowie: pokonywanie granic, optymizm, robienie rzeczy niemożliwych, czyli tego wszystkiego czego uczymy się od niepełnosprawnych. Jest to nauka nabierania dystansu do swoich „śmiesznych” problemów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Najczęściej to my, tzw pełnosprawni wpływamy na działania osób niepełnosprawnych ustalając sobie, co jest dla nich możliwe i dobre, a co nie.”

PB

Wydział Promocji

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top