„Piękna dusza – Wolontariusz” – projekt polsko-litewski w sokólskim ZS

Zespół Szkół w Sokółce od 19 września będzie gościł młodzież z partnerskiej szkoły Salcininku Jano Sniadeckio Gimnazija na Litwie w ramach realizacji projektu o numerze PLF/2022/F1/W/0038 pod nazwą „Piękna dusza – Wolontariusz”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków MEiN w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży w kwocie 24 603,06 zł. Działania projektowe, oparte o priorytet Funduszu: wspieranie zaangażowania młodzieży w wolontariacie, będą realizowane na terenie Polski w dniach 19/09/2022 – 23/09/2022. Zaplanowano zajęcia i wyjścia integracyjne oraz aktywności związane bezpośrednio z planowaną akcją charytatywną. – Realizując projekt chcemy kształtować aktywne postawy obywatelskie, wpływać na wzrost tolerancji, empatii i altruizmu, podkreślać znaczenie dobrowolnej i świadomej pracy na rzecz innych. Naszym celem jest rozwój osobisty uczestników, w szczególności rozwój kompetencji miękkich, nawiązanie pozytywnych stosunków międzynarodowych między naszymi narodami, obalenie stereotypów. Cały projekt opiera się na idei edukacji pozaformalnej.

Koordynator projektu: Joanna Magdalena Supronik

*Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top