Pismo Ministra Klimatu i Środowiska

Uprzejmie informuję, że na podstawie art.13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1463 z późn. zm.) w lasach wszystkich form własności (w tym także prywatnych)rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie opracowania p.n. Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 – 2024. W związku z czym, pracownicy przedsiębiorstwa państwowego – Biura Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej będą prowadzić  prace obserwacyjno-pomiarowe.
Minister Klimatu i Środowiska zwraca się z prośbą  do właścicieli lasów prywatnych (niestanowiących własności Skarbu Państwa) o umożliwienie pracownikom Biura Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej, wstępu na teren lasów, założenia w nich powierzchni próbnych oraz dokonywanie cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach, zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji wykonania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu.
 
Więcej informacji na stronie: http://wisl.pl/

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top