PLACÓWKI OPIEKUNCZO – WYCHOWAWCZE POWSTANĄ W POWIECIE SOKÓLSKIM

   Do powiatu sokólskiego trafi blisko 6 mln złotych na realizację projektu „Placówki opiekuńczo – wychowawcze w Powiecie Sokólskim”. Jego celem jest zwiększenie dostępności do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w Powiecie Sokólskim. W ciągu dwóch najbliższych lat powstaną u nas cztery domy dziecka.
– Podpisujemy umowę na jeden z najważniejszych projektów na terenie Powiatu Sokólskiego. Najważniejszy, bo kierowany jest do osób najsłabszych, do dzieci, które przez wiele lat wyjeżdżały z Powiatu Sokólskiego, ponieważ nie mieliśmy na naszym terenie domu dziecka. Nie było tym samym pracy z rodzicami, których sąd pozbawił władzy rodzicielskiej. Dzieci wyjeżdżając do placówek w kraju traciły też kontakt z dziadkami, swoją rodziną – mówił Piotr Rećko, Starosta Sokólski na uroczystym podpisaniu umowy, na mocy której nasz Powiat otrzyma 5 899 999,91 zł na stworzenie czterech domów dziecka. Wartość projektu to 6 999 999,91 zł.
   Starosta podkreślał, że ten projekt jest szansą dla rodzin, które z jakichś przyczyn są niewydolne wychowawczo. Jest szansą na to, by dzieci odebrane opiekunom do nich wracały. Dzięki projektowi samorząd będzie miał pełną kontrolę i pieczę nad przyszłością i rozwojem tych dzieci. A także nad ich wychowaniem i kształtowaniem.
– Stworzyliśmy już jeden Rodzinny Dom Dziecka, w Nierośnie. Bardzo się sprawdził. Te kolejne, będą dla nas olbrzymim wyzwaniem, ale przede wszystkim szansą. Z całego serca dziękuję Arturowi Kosickiemu , Marszałkowi Województwa Podlaskiego, który patronował w pozyskaniu tych środków. Bez zaangażowania Wiesławy Burnos i Pawła Wnukowskiego, Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, bez ich wsparcia merytorycznego i mentalnego, do finalizacji tego projektu by nie doszło. Dziękuję również Paniom Iwonie Woronowicz i Paulinie Cholewskiej, pracownicom Referatu Rozwoju, za opracowanie projektu – mówił Starosta Sokólski.
   Paweł Wnukowski, Przewodniczący Komisji Infrastruktury, dodał, że rozmowy na temat projektu toczyły się od roku. Od początku wszyscy byli przekonani, że on musi być zrealizowany.
– Naszym priorytetem jest to, żeby dzieci miały godne życie, nie wyjeżdżały i nie były rozdzielane z rodzinami. Gratuluję tego pomysłu panu Staroście. Chciałbym, żeby inne starostwa brały z was przykład – zaznaczył Paweł Wnukowski.
   Wiesława Burnos, członek Zarządu, zauważyła, że przed starostą i jego pracownikami stoi ogrom pracy.
– Cztery rodzinne domy dziecka. To wszystko trzeba wybudować, wyremontować, ale się na pewno uda– powiedziała pani marszałek. Wnukowski zawtórował, że przecież każdy projekt powiatu sokólskiego kończy się sukcesem.
    W ramach tego przedsięwzięcia nasz powiat planuje utworzyć, wyposażyć i dostosować do potrzeb dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnością cztery placówki typu rodzinnego . Placówki będą zlokalizowane na terenie Powiatu Sokólskiego i będą stanowiły jego własność. W ramach działania zostanie zrealizowane również kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze (6 kandydatów/6 rodzin;12 osób) i dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego ( 4 osoby). W projekcie uwzględnione też są działania profilaktyczne wspierające rodziny zastępcze w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, tj. mediacji rodzinnych, psychologa, poradnictwa prawnego i grupy samopomocowej.
Opr. Elżbieta Rapiej

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top