Podsumowanie XXVIII Konkursu na tkaninę dwuosnowową – Janów 2020

We wtorek, 20 października , w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie, odbyło się podsumowanie XXVIII Konkursu na  na tkaninę dwuosnowową Janów 2020. Tematem tegorocznej edycji było „Drzewo życia”.

Konkurs jest organizowany przez GOKSiT w Janowie cyklicznie od 1993 r. i jest to najstarszy etnograficzny konkurs na Podlasiu. Jego celem jest przede wszystkim podtrzymywanie regionalnej tradycji tkania dywanów dwuosnowowych, tworzenie warunków do rozwoju aktywności twórczej, upowszechnianie wartości artystycznych tkaniny dwuosnowowej , promocja sztuki i rękodzieła ludowego jako lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Współorganizatorami XXVIII edycji Konkursu na tkaninę dwuosnowową są : Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, Powiat Sokólski, Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie oraz Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej.

Komisja konkursowa, w której skład wchodzili eksperci z dziedziny etnografii i plastyki, obradowała w dniu 6 października .

Jury miło trudne zadanie, ponieważ poziom zgłoszonych  prac był bardzo wysoki . Twórczynie w swoich tkaninach nawiązały do tradycyjnych kompozycji drzewa życia, a jednocześnie, bardzo ciekawie i indywidualnie zinterpretowały temat konkursu.

Komisja doceniła również udział w konkursie dwóch debiutujących tkaczek, których prace bardzo dobrze rokują na przyszłość.

Ocenie podlegały m.in. kompozycja tkanin oraz walory kolorystyczne, wartość artystyczna tkanin , jakość wykonania, a także zgodne z tradycją wymiary.

Oto wyniki tegorocznych konkursowych zmagań przy krosnach:

I nagroda  Pani Alicja Kochanowska

                   Pani Danuta Radulska

II nagroda  Pani Karolina Radulska

                     Pani Ludgarda Sieńko

Pani Bernarda Rość

Pani Teresa Pryzmont

III nagroda Pani Helena Gołko

Pani Romualda Puzanowska

Wyróżnienia:

Pani Jadwiga Możejko

Pani Helena Pryzmont

Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody finansowe ufundowane przez:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie, Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, Powiat Sokólski oraz Fundację „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie.

Gratulujemy serdecznie wszystkim laureatkom konkursu, składamy gorące podziękowania Komisji konkursowej oraz współorganizatorom konkursu i fundatorom nagród.

Wystawa tkanin konkursowych prezentowana jest w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie przy ul. Białostockiej, ale można ją również obejrzeć wirtualnie na profilu FB Izby Tkactwa. Serdecznie zapraszamy!

Justyna Grabowicz
Dyrektor GOKSiT w Janowie

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top