Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dąbrowie Białostockiej zostanie kompleksowo zmodernizowana

Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Wicestarostę Jerzego Białomyzego zawarł umowę z firmą FACIT Usługi Budowlano – Remontowe Hebda Zofia z siedzibą w Wieniawie reprezentowaną przez Zofię Hebda – właścicielkę firmy na realizację zadania pod nazwą „Remont pomieszczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej”

Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej. Kompleksowa modernizacja placówki zostanie przeprowadzona w ramach realizowanego przez Powiat Sokólski projektu pn. ,,Poprawa jakości infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Wykonawcę zadania wyłoniono w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

W ramach zawartej umowy przewidziano szereg prac budowlanych obejmujących demontaż istniejącego wyposażenia meblowego, utylizację elementów wyposażenia nie nadającego się do ponownego montażu, ponowny montaż uprzednio zdemontowanego wyposażenia nadającego się do użytku – po zakończeniu prac remontowych, demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych, wymianę opraw na nowe w pomieszczeniu nr 4 na oprawy ze źródłem światła LED, demontaż istniejącego osprzętu elektrycznego i opraw na czas remontu do ponownego montażu po zakończeniu prac.

W zakresie robót budowlanych znajdzie się również, remont ścian i stropów pomieszczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej tj. zeskrobanie farb, przetarcie tynków, odbicie i uzupełnienie odstających tynków, wykonanie gładzi gipsowych, malowanie farbami emulsyjnymi wraz z gruntowaniem. Przewidziano również remont posadzek polegający na zerwaniu istniejących wykładzin PCV, naprawy ubytków posadzek, wykonanie cienkowarstwowych wylewek wyrównawczych, montaż wykładzin PCV, montaż nowych listew przypodłogowych PCV oraz demontaż istniejących karniszy.

Prace remontowe zostały już rozpoczęte.

,,Szanowni Państwo, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dąbrowie Białostockiej i w Sokółce to przede wszystkim wsparcie osób niepełnosprawnych. Realizujemy cały czas plan, projekt rozwoju tych poradni psychologiczno – pedagogicznych, doposażamy je w narzędzia. W Sokółce są to nowe sale terapeutyczne, w Dąbrowie Białostockiej są to nowe narzędzia m.in. do terapii Tomatisa, do terapii dla osób z autyzmem, z problemami związanymi ze słuchem. Są to również poważne, infrastrukturalne inwestycje i taka teraz dokonuje się w Poradni Psychologiczno – Pedagogcznej w Dąbrowie Białostockiej. Po poradni w Sokółce, która już ma ten etap remontu za sobą w tej chwili czas przyszedł na poradnię w Dąbrowie Białostockiej. Pieniądze zostały pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego, już wyłoniliśmy wykonawcę, dokonuje się remont całej poradni. Niedługo będzie piękna, nowa poradnia. Dziękuje pani dyrektor Iwonie Iwańczuk, panu Staroście Jerzemu Białomyzemu, Alicji Rysiejko i wielu osobom, którzy byli zaangażowani w ten projekt jakże ważny też dla naszych małych mieszkańców, którzy są objęci przecież opieką tej poradni.” – mówił Starosta Sokólski Piotr Rećko

,,Szanowni Państwo w tej chwili trwa remont pomieszczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej, zarówno gabinetu dyrektora jak i sekretariatu oraz gabinetów terapeutycznych, pedagogicznych, psychologicznych i logopedycznych. Projekt opiewa na sumę około 192 mln zł, oczywiście do tego jest wkład Powiatu Sokólskiego w granicach 50 tysięcy zł. Dzięki temu remontowi poradnia zyska nową jakość, zarówno jeżeli chodzi o pomieszczenia jak i sprzęty do terapii i diagnozy dzieci. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować Panu Staroście Sokólskiemu Piotrowi Rećko, całemu zespołowi projektowemu, który się przyczynił do realizacji projektu. Szczególne podziękowania należą się też ludziom, którzy pracowali nad pozyskaniem pieniędzy jak i nad przeprowadzeniem przetargu. Dziękuję za współpracę dyrektor poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej pani Iwonie Iwańczuk. Mamy nadzieję, że po skończeniu remontu poradnia będzie funkcjonowała jeszcze lepiej a standard obsługi naszych kochanych dzieci z Powiatu Sokólskiego, z gminy Dąbrowa Białostocka podniesie się znacząco.”- mówił Wicestarosta Sokólski Jerzy Białomyzy

,, Obecnie trwają prace wynikające z harmonogramu projektu. Jest to modernizacja pomieszczeń i ich wyposażenie. Oprócz prac remontowych, które obecnie trwają, planowane jest wyposażenie wszystkich gabinetów w meble i pomoce dydaktyczne(…) Mamy nadzieję, że to co teraz robimy i to, że wkrótce poradnia wyposaży się w dodatkowe meble i pomoce, wpłynie na poprawę jakości naszej pracy, na przyjazną atmosferę i na to, że efekty naszej pracy będą coraz większe. Do narzędzi, które planujemy zakupić, należą jeszcze niespotykane na naszych terenach testy do diagnozy ADOS – 2 jest to tzw. złoty środek, który potrafi określić symptomy autyzmu. Na podstawie tych wyników można określić jednostkę chorobową lub nie. Poradnia dysponuje 4 specjalistami, którzy wpisani są na krajową listę klinicznych diagnostów autyzmu, brakowało nam do tej pory narzędzi, które mamy zamiar zakupić i podjąć diagnostykę w tym kierunku(…) Nowe narzędzia pomogą nam określić przyczynę i postawić właściwą diagnozę. Chciałabym podziękować dla wszystkich osób, które przyczyniły się do tego, że rozpoczęto realizację tego projektu. Szczególne podziękowania i ukłony przekazuję dla pana Starosty Piotra Rećko , Wicestarosty Jerzego Białomyzego, dla wszystkich osób, pracowników Starostwa, które zaangażowały się w prace przygotowawcze do realizacji tego przedsięwzięcia.” – mówiła dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej Iwona Iwańczuk.

oprac. IC

film i zdjęcia: AS i PB

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=pN8-VQF72sM[/embedyt]

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Przewiń do góry