Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1259B Zalesie – Achrymowce – Starowlany – Popławce wraz z budową mostu w m. Staworowo w Powiecie Sokólskim – ETAP II

Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Wicestarostę Jerzego Białomyzego podpisał w dniu dzisiejszym umowę z Gminą Kuźnica reprezentowaną przez Wójta Gminy Kuźnica Pawła Mikłasza.
Przedmiotem umowy jest wspólna realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1259B Zalesie – Achrymowce – Starowlany – Popławce wraz z budową mostu w m. Staworowo w Powiecie Sokólskim – ETAP II.
„ Jest to kontynuacja naszej inwestycji, którą zrealizowaliśmy na terenie Gminy Sidra do Zalesia. Na odbiorze drogi w Zalesiu wszyscy obiecaliśmy to mieszkańcom. W tamtej części Powiatu Sokólskiego będzie to dopełnienie sieci dróg. Na początku zaczęliśmy od realizacji inwestycji Sidra przez Litwinki, Mieleszkowce Pawłowickie do Kuźnicy. Później zrealizowaliśmy inwestycję Sidra- Zalesie a w tej chwili zrealizujemy Zalesie- Achrymowce- Łowczyki- Starowlany aż do Popławiec. Jest to bardzo ważna inwestycja za którą dziękuję Wójtowi Gminy Sidra, Wójtowi Gminy Kuźnica, Wojewodzie Podlaskiemu Bohdanowi Paszkowskiemu, Senatorowi RP Mariuszowi Gromko który zawsze nas wspiera przy pozyskiwaniu tych środków oraz Posłowi Dariuszowi Piontkowskiemu- są to autorzy sukcesu.”- mówi Starosta Sokólski Piotr Rećko
Zadanie zostanie dofinansowane w roku 2021 przez Powiat Sokólski w kwocie 35 000 zł oraz przez Gminę Kuźnica w kwocie 35 000 zł. W roku 2022 Powiat Sokólski – 1 913 500 zł, Gmina Kuźnica – 1 913 500 zł. Zadanie będzie realizowane przy pozyskaniu dotacji z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ok. 7 794 000,00 zł oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1 299 000,00 zł.
O inwestycji opowiedział również Wójt Gminy Kuźnica Paweł Mikłasz: „ Wstępne porozumienie zostało zawarte już w 2015 roku, przez wiele lat czekaliśmy na przebudowę tego odcinka. Jest to droga powiatowa, bardzo istotna, łącząca Gminę Kuźnica przez Zalesie z Gminą Sidra. Droga budowana jest ze środków wspólnie z Powiatem Sokólskim, inwestycja wyceniona jest na prawie 13 mln zł. Jest to praktycznie ostatnia droga powiatowa w Gminie Kuźnica. Inwestycja rozpocznie się w roku 2021 a zakończy w 2022 roku.”
KG

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top