Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Sokółce

W związku z agresją Rosji na Ukrainę i nieintencjonalnego uderzenia rakiet na terytorium Polski Piotr Rećko, Starosta Sokólski, zwołał 17 listopada 2022 r. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Sokółce.

Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Sokólskiego, inspekcje i straże oraz przedstawiciele 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Białymstoku.

Pierwszym tematem omówionym na spotkaniu była bieżąca sytuacja na granicy Państwa Polskiego, działania służb granicznych, funkcjonariuszy Policji i Straży Pożarnej.

Drugą sprawą było utworzenie powiatowego informatora bezpieczeństwa dla ludności. Zastanawiano się nad zasadnością i celem jego stworzenia. Miałby on zawierać rady dla każdego mieszkańca powiatu sokólskiego i zasady prawidłowego działania, reakcji na zdarzenia pojawiające się w otoczeniu, sąsiedztwie czy w danej sytuacji. Zebrani na posiedzeniu zwrócili uwagę, że informator zwiększyłby wiedzę społeczeństwa na temat prawidłowych zachowań i konkretnych działań, reakcji w sytuacji kryzysowej.

Trzecią poruszoną kwestią było podnoszenie umiejętności i zachowań ludzi poprzez prowadzenie ćwiczeń. Organizowanie corocznych ćwiczeń, niezapowiedzianych, zaskakujących ludzi i zmuszających do zapamiętywania odpowiednich zachowań, zwiększa bezpieczeństwo w przyszłości.

Wniosek określony na koniec posiedzenia PZZK jest taki, że ważna jest prawidłowo przygotowana i zaplanowana ewakuacja ludności. Wiąże się to z przygotowaniem środków transportu, wyznaczeniem dróg ewakuacji, przygotowaniem informacji dla ludności m.in.o punktach zbiórki i o tym, jakie rzeczy ze sobą zabierać itp.

Maciej Paszkowski

Wydział Spraw Społecznych

Referat Zarządzania Kryzysowego

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top