Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Podczas ostatniego Posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 03.12.2020r., Zarząd dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Macieja Kuźlika do realizacji II części zamówienia, której przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych i sprzętu fotograficznego.

Zarząd przyjął informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń do uprawy bezpłużnej do Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce i dostawę zestawów wyposażenia pracowni technik mechanik do Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce.

Podczas posiedzenia, Zarząd zatwierdził dokumentację w zapytaniu ofertowym na dostawę kosiarki samojezdnej oraz przyjął informację o złożonych ofertach w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w Powiecie Sokólskim w 2021 roku.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej w Dąbrowie Białostockiej- w internacie ZS w Dąbrowie Białostockiej, ul.1000-lecia PP 24, 16-124 Dąbrowa Bł. w 2020r, oraz prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Suchowoli- w budynku Przychodni Rejonowej w Suchowoli, ul. Goniądzka 21, 16-150 Suchowola w 2021r.

KG

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top