Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Podczas ostatniego Posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 5 lipca 2021r. Zarząd przygotował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2021-2033;
– zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2021;
– zmieniającej uchwałę w sprawie wspólnej obsługi finansowej i kadrowej jednostek organizacyjnych Powiatu Sokólskiego
– zmieniającej uchwały w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Sokólskiego
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Sokółce za 2020r.
Zarząd omówił zasady przygotowania wniosków w ramach Programu pn. „Rządowy Fundusz Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych realizowanego przez BGK oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.
Podczas Posiedzenia Zarząd podjął następujące uchwały:
– w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzyńskiego – Hubala w Sokółce
– w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce
– w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Kierownika Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli i powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli
– w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych na drogach powiatowych.
Zarząd rozstrzygnął postępowanie w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sokólskiego w roku 2021 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przyjął rozliczenie pilotażowego programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.
Podczas posiedzenia Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZS w Dąbrowie Białostockiej o dofinansowanie wyjazdu delegacji na wystawę „Kadisz dla Dąbrowy Białostockiej” Marka Podwala w Terezinie w Czechach.
Zarząd wydał pozytywną opinię w sprawie realizacji inwestycji drogowej w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103670B ul. Pogodna w miejscowości Kuźnica”. Zarząd dokonał wyboru oferty na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego przystosowanego do nauki jazdy kategorii B, w ramach doposażenia warsztatów szkolnych dla zawodu technik rolnik w Zespole Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzyńskiego – Hubala w Sokółce w celu przeprowadzenia kursów prawa jazdy kategorii „B” oraz na dostawę fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej na potrzeby Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Suchowoli.
Zarząd również zatwierdził Specyfikację Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę materiałów budowlanych na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli. Podczas posiedzenia Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp. z o. o. Aleja Solidarności 15 z Białegostoku jako najkorzystniejszej na dostawę i montaż mebli szkolnych do ZS w Sokółce, ZS w Suchowoli i ZS w Dąbrowie Białostockiej.
Zarząd zatwierdził listę kandydatów na staże/praktyki w ramach „Kompetentni w działaniu, konkurencji na rynku pracy”.
JZ

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Przewiń do góry