Posiedzenie Zarządu z dnia 30.12.2020 r.

Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 30.12.2020 r. podjęto uchwałę w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020.
Podjęto również uchwałę Zarządu Powiatu Sokólskiego zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia na rok 2020 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski oraz uchwałę Zarządu Powiatu Sokólskiego zmieniającą uchwałę w sprawie opracowania na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski.
Zarząd podjął uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce.
Kolejna podjęta podczas posiedzenia Zarządu uchwała dotyczyła nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych na rzecz Klubu Senior + w Sokółce.
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek PZD w Sokółce o ujęcie w planie budżetowym na rok 2021 środków finansowych na zakup walca drogowego oraz wniosek o wyrażenie zgody na likwidację środka trwałego – kotła wodnego KMR-185.

 

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top