POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW INFORMUJE

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE OD 23 WRZEŚNIA DO 6 PAŹDZIERNIKA 2022 R.
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW W SOKÓŁCE BĘDZIE NIEOBECNY.

Informacje z zakresu praw konsumenckich w tym czasie można uzyskać
w następujący sposób:
1) na infolinii konsumenckiej – pod nr 801 440 220 (pn. – pt. 8.00 – 18.00)
2) w formie elektronicznej pod adresem – porady@dlakonsumentow.pl
3) w Inspekcji Handlowej w Białymstoku, 15-297 Białystok, ul. Żelazna 9, tel. 85 742 80 52,
4) w sprawach telekomunikacyjnych – w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej –
nr tel. 22 330 40 00
5) w sprawach finansowych – u Rzecznika Finansowego – www.rf.gov.pl.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top