Powołano nowego przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej

– Pracą komisji kieruje jej przewodniczący powołany przez Radę Powiatu na wniosek członków komisji. Komisja Rodziny i Polityki Senioralnej 25 kwietnia 2023 r. przedłożyła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Przewodniczącego tejże komisji. Zaproponowano na tą funkcję osobę pana Stanisława Kozłowskiego, na co wyraził on zgodę – referowała na LXXII sesji Rady Powiatu Sokólskiego Katarzyna Nowak, Sekretarz.

Głos w tej sprawie zabrał Piotr Rećko, Starosta Sokólski podkreślając, że wielokrotnie zauważali, że Jarosław Hołownia, obecny przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej, jest w opozycji w stosunku do uchwał Zarządu Powiatu Sokólskiego, Rady Powiatu.

– Opinia Zarządu Powiatu jest oczywiście pozytywna i prosimy o odwołanie obecnego przewodniczącego – dodał.

Radni pytali czy jest to kara dla Jarosława Hołowni za wyrażanie swojego zdania, ale Starosta stanowczo zaprzeczył.

– Nikogo nie karzemy, a jedynie chcemy zaznaczyć, że nie może być przewodniczącym komisji człowiek, który zaledwie kilka razy, można to zliczyć na palcach jednej ręki, zagłosował pozytywnie za jakąkolwiek uchwałą Zarządu czy Rady Powiatu – wyjaśnił Piotr Rećko.

Dodał, że argumenty, które każdorazowo przedstawia Jarosław Hołownia są albo niezrozumiałe albo nieadekwatne do przedstawianych treści.

– Żebyśmy wszyscy zachowywali się tak, jak Jarosław Hołownia, to żadna uchwała nie byłaby podjęta. Przymykaliśmy na to wszystko oczy w ostatnich latach, ale jego działania przybierają na sile. Bierze on udział w jakimś projekcie politycznym torpedującym uchwały powiatu sokólskiego – podkreślił Starosta.

Łukasz Moździerski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sokólskiego zwrócił uwagę również na kwestię regularnego niepodpisywania protokołów przez Jarosława Hołownię, który chyba celowo dorzuca osobie zajmującej się ich sporządzaniem opisywania ich słowo w słowo.

– Pozostałe komisje nie chcą wspólnych posiedzeń, ponieważ każdorazowo panuje na nich chaos, a Jarosław Hołownia je po prostu bojkotuje. I nie chodzi tu o żadną demokrację słowa, tylko o to, że nie nadaje się on do funkcji przewodniczącego – mówił.

Rzeczywiście, po sprawdzeniu okazało się, że ostatni podpisany przez Jarosława Hołownię protokół, jest z kwietnia 2021 roku.

– Zatem mamy dokładnie dwa lata zaległości w tych protokołach – wyjaśnił Tomasz Tolko, Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sokółce.

Krzysztof Krasiński, Przewodniczący Rady Powiatu wyjaśnił, że niejednokrotnie mu była zwracana uwaga w tej sprawie, ale bez rezultatów.

Po długich dyskusjach uchwała dotycząca odwołania Jarosława Hołowni została pozytywnie przyjęta przez radnych.

Sylwia Matuk

fot. Jarosław Stasiulewicz

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top