Poznaj Polskę

Powiat Sokólski pozyskał w roku 2021 ze środków Ministra Edukacji i Nauki kwotę
w wysokości 78 282,00 zł na realizację rządowego przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”. Dzięki zaangażowaniu i wsparciu Piotra Rećko Starosty Sokólskiego oraz Zarządu Powiatu Sokólskiego, szkoły otrzymały wsparcie finansowe jako wkład własny, na realizację ww. przedsięwzięcia, w łącznej wysokości 19 570,50 zł.

W ramach zadania „Poznaj Polskę” 10 szkół Powiatu Sokólskiego: Technikum Nr 1
w Sokółce, Technikum Nr 2 w Sokółce, Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Białostockiej, Szkoła Podstawowa Specjalna w Sokółce (klasy I – III), Szkoła Podstawowa Specjalna w Sokółce (klasy IV-VIII) Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna Nr 3 w Sokółce, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Sokółce, Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli, Technikum w Suchowoli, otrzymało wsparcie finansowe na przeprowadzenie wycieczek edukacyjnych do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki, w zakresie 4 obszarów edukacyjnych:

 1. Śladami Polskiego Państwa Podziemnego,
 2. Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 3. Kultura i dziedzictwo narodowe,
 4. Największe osiągnięcia polskiej nauki.

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” zostało zrealizowane przez 9 szkół Powiatu Sokólskiego, w okresie od dnia 26 października do dnia 15 grudnia 2021 r. Łączny koszt wycieczek edukacyjnych wyniósł 77 229,31 zł (w tym środki MEiN: 61 783,45 zł oraz finansowy wkład własny: 15 445,86 zł). W wycieczkach edukacyjnych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” udział wzięło łącznie: 290 uczniów oraz 36 opiekunów.

Wycieczki 1 – dniowe przeprowadzone zostały przez 5 szkół:

 1. Technikum Nr 1 w Sokółce w Zespole Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej w Sokółce – trasa: Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie; Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie; Zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach w Warszawie;
 • Szkoła Podstawowa Specjalna w Sokółce (kl. I – III) w SOSW im. Janusza Korczaka
  w Sokółce – trasa: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie; Białostocki Teatr Lalek; Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa w Supraślu; Muzeum Ikon, Oddział Muzeum Podlaskiego w Supraślu;
 • Szkoła Podstawowa Specjalna w Sokółce (kl. IV– VIII) w SOSW im. Janusza Korczaka w Sokółce – trasa: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie; Białostocki Teatr Lalek; Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa w Supraślu; Muzeum Ikon, Oddział Muzeum Podlaskiego w Supraślu;
 • Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna Nr 3 w Sokółce w SOSW im. Janusza Korczaka w Sokółce – trasa: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie – największe osiągnięcia polskiej nauki; Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów Rzeczypospolitej;
 • Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Sokółce w Zespole Szkół w Sokółce – trasa: Zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach; Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Wycieczki 2 – dniowe przeprowadzone zostały przez 2 szkoły:

 1. Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Białostockiej w Zespole Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej – trasa: Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941 – 1944); Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego; Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie; Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie;
 • Branżowa Szkoła I stopnia w Dąbrowie Białostockiej w Zespole Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej – trasa: Muzeum Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie; Planetarium w Olsztynie; Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku; Zespół Katedralny we Fromborku; Miejsce Objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie.

Wycieczki 3 – dniowe przeprowadzone zostały przez 2 szkoły:

 1. Technikum Nr 2 w Sokółce w Zespole Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce – trasa: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie; Zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach; Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie; Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie; Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
  w Warszawie; Historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem;
 • Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli – trasa: Kazimierz Dolny; Kozłówka – Muzeum Zamoyskich w Kozłówce; Lublin – historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny, Lublin-Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1941-1944); Tomaszów Lubelski, Izba Pamięci Terroru Komunistycznego; Zamość, historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XIX w.

Uczestnicy przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” edycja 2021, wyrazili swoje zadowolenie i ogromną satysfakcję  z udziału w projekcie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zrealizowane punkty programu wycieczek edukacyjnych pozwoliły młodzieży na urozmaicenie zajęć lekcyjnych poprzez praktyczne odkrywanie śladów historii Polski, zapoznanie się
z osiągnięciami polskiej nauki, przyczyniły się do poznania i popularyzowania naszego dziedzictwa narodowego, ale także zapoznania się z walorami historycznymi i urbanistycznymi pięknych, polskich miast, takich jak: Warszawa, Lublin, Zamość, czy Kazimierz Dolny. 

Wszystkim uczestnikom przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” serdecznie dziękujemy za udział w projekcie i przekazanie do organu prowadzącego, fotorelacji z pobytu w poszczególnych punktach edukacyjnych, którą prezentujemy poniżej.

Opr. Urszula Januszkiewicz

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top