Prawie 1,5 mln złotych na dom dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży

– Chcemy otworzyć dom samotnej matki w bardzo wysokim standardzie, nawet hotelowym. To ma być przestrzeń do życia dla osób potrzebujących. Jako powiat posiadamy duże doświadczenie w podobnych inwestycjach – mówił Piotr Rećko, Starosta Sokólski.

4 maja podpisana została umowa na realizację tego zadania pomiędzy Podlaskim Urzędem Wojewódzkim, reprezentowanym przez Bohdana Paszkowskiego, Wojewodę Podlaskiego i Bogusławę Szczerbińską, Wicewojewodę Podlaskiego a Powiatem Sokólskim, reprezentowanym przez Piotra Rećko, Starostę Sokólskiego, Jerzego Białomyzego, Wicestarostę Sokólskiego, Annę Jolantę Piszczatowską, Skarbnik Powiatu Sokólskiego.

Chodzi o projekt w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w ramach działania ,,1.4 Rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Powiat otrzymał 1 439 605,00 zł dofinansowania na utworzenie pierwszego w Powiecie Sokólskim domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Środki z projektu przeznaczone zostaną na prace remontowo-budowlane oraz na wyposażenie pomieszczeń dostosowanych do potrzeb mieszkańców domu. Będzie je zamieszkiwać 28 osób, z możliwością zwiększenia ilości miejsc. Zlokalizowany będzie na poddaszu w budynku Zespołu Szkół w Suchowoli.

Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji to grudzień 2022 roku. Cała wartość zadania wynosi 1 799 605,00 zł w tym 360 000,00 zł wkład własny. Środki pochodzą z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Opr. Elżbieta Rapiej

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top