PROCEDURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

Informujemy, że korespondencja do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, dostarczana jest:

  • w wersji papierowej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, marsz. Józefa Piłsudskiego 8,       16-100 Sokółka lub
  • w wersji elektronicznej na adres: sokolka@sokolka-powiat.pl lub
  • osobiście w wyznaczonym do tego miejscu w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, tj.           w punkcie znajdującym się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce.

Klienci, którzy osobiście stawią się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce zobowiązani są złożyć wymagane dokumenty wraz z adresem do korespondencji i innymi danymi kontaktowymi (numer telefonu, email),       w strefie interesanta, znajdującym się na parterze budynku starostwa.

Dokumentacja będzie możliwa do odbioru w strefie interesanta na parterze starostwa, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem merytorycznym prowadzącym sprawę, ewentualnie wysłana pocztą na adres wskazany we wniosku zgodnie z wcześniejszym ustaleniem. W czasie wizyty obowiązuje nakaz zasłaniania ust      i nosa oraz dezynfekcja rąk.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top