Projekt wsparcia uchodźców z Ukrainy

– Przed nami kolejna, bardzo ważna inwestycja w powiecie sokólskim, usytuowana w budynku Zespołu Szkół w Suchowoli. Na drugim piętrze planuje się zagospodarować miejsca dla około 30 osób, które będą schronieniem dla osób uciekających przed wojną. Każdy z mieszkańców będzie miał zapewnione podstawowe standardy usług świadczonych w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczo- wspomagającym. Będą miały zapewnioną całodobową opiekę medyczną, psychologiczną, prawną – zaznaczył Piotr Rećko, Starosta Sokólski.

W Starostwie Powiatowym w Sokółce doszło dziś do podpisania umowy partnerstwa w ramach projektu pn. „Podlaskie dla Ukrainy” pomiędzy Województwem Podlaskim, reprezentowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku a Powiatem Sokólskim, reprezentowanym przez Piotra Rećko, Starostę Sokólskiego i Jerzego Białomyzego, Wicestarostę. Stronami umowy są także gmina Czarna Białostocka, gmina miejska Wysokie Mazowieckie i gmina Zabłudów.

– Przedmiotem umowy jest zawarcie partnerstwa, którego celem jest przygotowanie i wspólna realizacja projektu pn. „Podlaskie dla Ukrainy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zawierana jest na okres przygotowania i realizacji projektu, a także na okres zapewnienia jego trwałości, określony w decyzji w sprawie dofinansowania projektu – mówił Krzysztof Popławski z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

Zakres robót budowlanych w obiekcie mającym być schronieniem dla ludzi uciekających z miejsc objętych wojną, w tym kobiet w ciąży, matek z dziećmi przewiduje: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, wykonanie nowych, lekkich ścian działowych, rozpoczęcie przygotowań postępowań/przeprowadzenie postępowania na dostawę wyposażenia wszystkich pomieszczeń objętych zadaniem/ wyposażenie pomieszczeń, wykonanie instalacji elektrycznej, w tym panele fotowoltaiczne wraz z gruntową pompą ciepła, wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego (zasilanego ciepłem z odnawialnych źródeł ciepła, tj. pompa ciepła+ panele fotowoltaiczne wraz z modułem sterowania), wykonanie warstwy wylewki posadzkowej wraz z warstwą izolacji termicznej, wykonanie nowych warstw wykończenia posadzek (terakota, wykładzina podłogowa), montaż stolarki drzwiowej wraz z obróbką, odtworzenie starych i wykonanie nowych warstw wykończeniowych ścian (szpachlowanie, malowanie, okładziny ścienne), montaż windy.

#PowiatSokólski

#PiotrRećko

#StarostaSokólski

Sylwia Matuk

Fot. Mateusz Zalewski

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top