Przebudowa drogi powiatowej Chilmony-Dubaśno. Ile to będzie kosztować? 

Gmina Nowy Dwór reprezentowana przez Andrzeja Humiennego, wójta Gminy Nowy Dwór, zawarła dziś umowę z Powiatem Sokólskim, reprezentowanym przez Piotra Rećko, starostę sokólskiego i Jerzego Białomyzego, wicestarostę sokólskiego. Umowa dotyczyła dofinansowania przebudowy drogi powiatowej Nr 1246B Chilmony- Dubaśno. Wraz z nią, na terenie gminy Nowy Dwór,  ma zostać wybudowany most.

Zgodnie z umową, Gmina Nowy Dwór udziela ze swego budżetu 2022-2023 Powiatowi Sokólskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 1 181 750,17 zł na realizację zadania. Powiat Sokólski zaś w budżecie 2022 i 2023 zabezpieczy na realizację zadania kwotę 1 181 75,18 zł, niezbędną do zrealizowania inwestycji.

Partner Wiodący pozyskał środki finansowe na realizację przebudowy z budżetu państwa, w ramach programu „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”. Wsparcie jest połową kosztów kwalifikowanych zadania, całość to2 363 500,35 zł. Przetargowa wartość zadania objętego umową wynosi 4 727 000,70 zł. 

 

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top