Raport z głosowań XCVIII Sesji Rady Powiatu Sokólskiego w dniu 22 marca 2024 roku.

Rada Powiatu Sokólskiego

Raport z głosowań

XCVIII Sesja Rady Powiatu Sokólskiego w dniu 22 marca 2024

Przeprowadzone głosowania

 1. Głosowanie w sprawie wniosku Zarządku o rozszerzenie porządku obrad – czas głosowania: 22 marca 2024, godz. 10:37, wyniki: ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: Jerzy Białomyzy (ZA), Romuald Gromacki (ZA), Wiesław Hańczaruk (ZA), Jarosław Sylwester Hołownia (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Bożena Jolanta Jelska-Jaroś (ZA), Jerzy Karpienia (ZA), Stanisław Kozłowski (ZA), Krzysztof Krasiński (ZA), Kazimierz Łabieniec (ZA), Łukasz Moździerski (ZA), Aleksy Oleksza (ZA), Jerzy Omielan (NIEOBECNI), Krzysztof Pawłowski (ZA), Tomasz Potapczyk (ZA), Piotr Rećko (ZA), Piotr Rygasiewicz (ZA), Grzegorz Skórski (ZA), Jarosław Sulik (ZA), Agnieszka Szczygielska (ZA)

 1. Głosowanie w sprawie Przyjęciem zmienionego porządku obrad. – czas głosowania: 22 marca 2024, godz. 10:38, wyniki: ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: Jerzy Białomyzy (ZA), Romuald Gromacki (ZA), Wiesław Hańczaruk (ZA), Jarosław Sylwester Hołownia (PRZECIW), Bożena Jolanta Jelska-Jaroś (ZA), Jerzy Karpienia (ZA), Stanisław Kozłowski (ZA), Krzysztof Krasiński (ZA), Kazimierz Łabieniec (ZA), Łukasz Moździerski (ZA), Aleksy Oleksza (ZA), Jerzy Omielan (NIEOBECNI), Krzysztof Pawłowski (ZA), Tomasz Potapczyk (ZA), Piotr Rećko (ZA), Piotr Rygasiewicz (ZA), Grzegorz Skórski (ZA), Jarosław Sulik (ZA), Agnieszka Szczygielska (ZA)

 1. Głosowanie w sprawie Przyjęcie protokołu Nr 4/2024 sesji Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 23 lutego 2024 r. – czas głosowania: 22 marca 2024, godz. 10:39, wyniki: ZA: 15, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: Jerzy Białomyzy (ZA), Romuald Gromacki (ZA), Wiesław Hańczaruk (ZA), Jarosław Sylwester Hołownia (PRZECIW), Bożena Jolanta Jelska-Jaroś (ZA), Jerzy Karpienia (ZA), Stanisław Kozłowski (ZA), Krzysztof Krasiński (ZA), Kazimierz Łabieniec (ZA), Łukasz Moździerski (ZA), Aleksy Oleksza (ZA), Jerzy Omielan (NIEOBECNI), Krzysztof Pawłowski (ZA), Tomasz Potapczyk (ZA), Piotr Rećko (ZA), Piotr Rygasiewicz (PRZECIW), Grzegorz Skórski (ZA), Jarosław Sulik (ZA), Agnieszka Szczygielska (PRZECIW)

 1. Głosowanie w sprawie Przyjęcie protokołu Nr 5/2024 nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 4 marca 2024 r. – czas głosowania: 22 marca 2024, godz. 10:40, wyniki: ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: Jerzy Białomyzy (ZA), Romuald Gromacki (ZA), Wiesław Hańczaruk (ZA), Jarosław Sylwester Hołownia (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Bożena Jolanta Jelska-Jaroś (ZA), Jerzy Karpienia (ZA), Stanisław Kozłowski (ZA), Krzysztof Krasiński (ZA), Kazimierz Łabieniec (ZA), Łukasz Moździerski (ZA), Aleksy Oleksza (ZA), Jerzy Omielan (NIEOBECNI), Krzysztof Pawłowski (ZA), Tomasz Potapczyk (ZA), Piotr Rećko (ZA), Piotr Rygasiewicz (ZA), Grzegorz Skórski (ZA), Jarosław Sulik (ZA), Agnieszka Szczygielska (ZA)

 1. Głosowanie w sprawie Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań do realizacji przez Powiat Sokólski w roku 2024, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych. – czas głosowania: 22 marca 2024, godz. 11:20, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: Jerzy Białomyzy (ZA), Romuald Gromacki (ZA), Wiesław Hańczaruk (ZA), Jarosław Sylwester Hołownia (BRAK GŁOSU), Bożena Jolanta Jelska-Jaroś (BRAK GŁOSU), Jerzy Karpienia (ZA), Stanisław Kozłowski (ZA), Krzysztof Krasiński (ZA), Kazimierz Łabieniec (ZA), Łukasz Moździerski (BRAK GŁOSU), Aleksy Oleksza (ZA), Jerzy Omielan (NIEOBECNI), Krzysztof Pawłowski (ZA), Tomasz Potapczyk (BRAK GŁOSU), Piotr Rećko (ZA), Piotr Rygasiewicz (ZA), Grzegorz Skórski (ZA), Jarosław Sulik (ZA), Agnieszka Szczygielska (ZA)

 1. Głosowanie w sprawie Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego „Iskierka” w Chorużowcach. – czas głosowania: 22 marca 2024, godz. 11:22, wyniki: ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 5, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: Jerzy Białomyzy (ZA), Romuald Gromacki (ZA), Wiesław Hańczaruk (ZA), Jarosław Sylwester Hołownia (BRAK GŁOSU), Bożena Jolanta Jelska-Jaroś (BRAK GŁOSU), Jerzy Karpienia (ZA), Stanisław Kozłowski (ZA), Krzysztof Krasiński (ZA), Kazimierz Łabieniec (ZA), Łukasz Moździerski (BRAK GŁOSU), Aleksy Oleksza (ZA), Jerzy Omielan (NIEOBECNI), Krzysztof Pawłowski (ZA), Tomasz Potapczyk (BRAK GŁOSU), Piotr Rećko (ZA), Piotr Rygasiewicz (ZA), Grzegorz Skórski (ZA), Jarosław Sulik (ZA), Agnieszka Szczygielska (BRAK GŁOSU)

 1. Głosowanie w sprawie Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego „Promyk” w Czuprynowie. – czas głosowania: 22 marca 2024, godz. 11:24, wyniki: ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: Jerzy Białomyzy (ZA), Romuald Gromacki (ZA), Wiesław Hańczaruk (ZA), Jarosław Sylwester Hołownia (BRAK GŁOSU), Bożena Jolanta Jelska-Jaroś (BRAK GŁOSU), Jerzy Karpienia (ZA), Stanisław Kozłowski (ZA), Krzysztof Krasiński (ZA), Kazimierz Łabieniec (ZA), Łukasz Moździerski (ZA), Aleksy Oleksza (ZA), Jerzy Omielan (NIEOBECNI), Krzysztof Pawłowski (ZA), Tomasz Potapczyk (BRAK GŁOSU), Piotr Rećko (ZA), Piotr Rygasiewicz (ZA), Grzegorz Skórski (ZA), Jarosław Sulik (ZA), Agnieszka Szczygielska (ZA)

 1. Głosowanie w sprawie Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. – czas głosowania: 22 marca 2024, godz. 11:26, wyniki: ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: Jerzy Białomyzy (ZA), Romuald Gromacki (ZA), Wiesław Hańczaruk (ZA), Jarosław Sylwester Hołownia (BRAK GŁOSU), Bożena Jolanta Jelska-Jaroś (BRAK GŁOSU), Jerzy Karpienia (ZA), Stanisław Kozłowski (ZA), Krzysztof Krasiński (ZA), Kazimierz Łabieniec (ZA), Łukasz Moździerski (ZA), Aleksy Oleksza (ZA), Jerzy Omielan (NIEOBECNI), Krzysztof Pawłowski (ZA), Tomasz Potapczyk (BRAK GŁOSU), Piotr Rećko (ZA), Piotr Rygasiewicz (ZA), Grzegorz Skórski (ZA), Jarosław Sulik (ZA), Agnieszka Szczygielska (ZA)

 1. Głosowanie w sprawie Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Powiatu Sokólskiego. – czas głosowania: 22 marca 2024, godz. 11:28, wyniki: ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: Jerzy Białomyzy (ZA), Romuald Gromacki (ZA), Wiesław Hańczaruk (ZA), Jarosław Sylwester Hołownia (BRAK GŁOSU), Bożena Jolanta Jelska-Jaroś (BRAK GŁOSU), Jerzy Karpienia (ZA), Stanisław Kozłowski (ZA), Krzysztof Krasiński (ZA), Kazimierz Łabieniec (ZA), Łukasz Moździerski (ZA), Aleksy Oleksza (ZA), Jerzy Omielan (NIEOBECNI), Krzysztof Pawłowski (ZA), Tomasz Potapczyk (BRAK GŁOSU), Piotr Rećko (ZA), Piotr Rygasiewicz (ZA), Grzegorz Skórski (ZA), Jarosław Sulik (ZA), Agnieszka Szczygielska (ZA)

 1. Głosowanie w sprawie Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024 – 2037. – czas głosowania: 22 marca 2024, godz. 13:29, wyniki: ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: Jerzy Białomyzy (ZA), Romuald Gromacki (ZA), Wiesław Hańczaruk (ZA), Jarosław Sylwester Hołownia (BRAK GŁOSU), Bożena Jolanta Jelska-Jaroś (ZA), Jerzy Karpienia (ZA), Stanisław Kozłowski (ZA), Krzysztof Krasiński (ZA), Kazimierz Łabieniec (ZA), Łukasz Moździerski (ZA), Aleksy Oleksza (ZA), Jerzy Omielan (NIEOBECNI), Krzysztof Pawłowski (ZA), Tomasz Potapczyk (BRAK GŁOSU), Piotr Rećko (ZA), Piotr Rygasiewicz (ZA), Grzegorz Skórski (BRAK GŁOSU), Jarosław Sulik (ZA), Agnieszka Szczygielska (ZA)

 1. Głosowanie w sprawie Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024. – czas głosowania: 22 marca 2024, godz. 14:00, wyniki: ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: Jerzy Białomyzy (ZA), Romuald Gromacki (ZA), Wiesław Hańczaruk (ZA), Jarosław Sylwester Hołownia (BRAK GŁOSU), Bożena Jolanta Jelska-Jaroś (ZA), Jerzy Karpienia (ZA), Stanisław Kozłowski (ZA), Krzysztof Krasiński (ZA), Kazimierz Łabieniec (ZA), Łukasz Moździerski (ZA), Aleksy Oleksza (ZA), Jerzy Omielan (NIEOBECNI), Krzysztof Pawłowski (ZA), Tomasz Potapczyk (BRAK GŁOSU), Piotr Rećko (ZA), Piotr Rygasiewicz (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Grzegorz Skórski (BRAK GŁOSU), Jarosław Sulik (ZA), Agnieszka Szczygielska (BRAK GŁOSU)

 1. Głosowanie w sprawie Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonywania wpłat do budżetu nadwyżki środków obrotowych za rok obrotowy 2023 samorządowego zakładu budżetowego – Powiatowy Zakład Transportu Publicznego „Sokół” w Sokółce. – czas głosowania: 22 marca 2024, godz. 14:02, wyniki: ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: Jerzy Białomyzy (ZA), Romuald Gromacki (ZA), Wiesław Hańczaruk (ZA), Jarosław Sylwester Hołownia (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Bożena Jolanta Jelska-Jaroś (ZA), Jerzy Karpienia (ZA), Stanisław Kozłowski (ZA), Krzysztof Krasiński (ZA), Kazimierz Łabieniec (ZA), Łukasz Moździerski (ZA), Aleksy Oleksza (ZA), Jerzy Omielan (NIEOBECNI), Krzysztof Pawłowski (ZA), Tomasz Potapczyk (BRAK GŁOSU), Piotr Rećko (ZA), Piotr Rygasiewicz (ZA), Grzegorz Skórski (BRAK GŁOSU), Jarosław Sulik (BRAK GŁOSU), Agnieszka Szczygielska (BRAK GŁOSU)

Uczestnictwo w głosowaniach

 1. Białomyzy Jerzy : 12/12
 2. Gromacki Romuald: 12/12
 3. Hańczaruk Wiesław: 12/12
 4. Hołownia Jarosław Sylwester: 5/12
 5. Jelska-Jaroś Bożena Jolanta: 7/12
 6. Karpienia Jerzy: 12/12
 7. Kozłowski Stanisław: 12/12
 8. Krasiński Krzysztof: 12/12
 9. Łabieniec Kazimierz: 12/12
 10. Moździerski Łukasz: 10/12
 11. Oleksza Aleksy: 12/12
 12. Pawłowski Krzysztof: 12/12
 13. Potapczyk Tomasz: 4/12
 14. Rećko Piotr : 12/12
 15. Rygasiewicz Piotr: 12/12
 16. Skórski Grzegorz: 9/12
 17. Sulik Jarosław: 11/12
 18. Szczygielska Agnieszka: 9/12


Przygotował(a): Monika Karasewicz


Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top