Rozstrzygnięcie wewnątrzszkolnego konkursu plastycznego ph. „Janusz Korczak przyjacielem dzieci”

W kwietniu 2021r został ogłoszony konkurs ph. „Janusz Korczak przyjacielem dzieci”. Organizatorami konkursu były Panie: Marta Kulmaczewska i Małgorzata Hołownia –Iwanow. Celem konkursu było: kształtowanie wyobraźni plastycznej uczniów i wychowanków, rozwijanie zdolności plastycznych, popularyzowanie wiedzy dotyczącej życia, twórczości i działalności pedagogicznej Janusza Korczaka. Wszystkie powyższe cele zostały zrealizowane o czym świadczy różnorodność zaprezentowanych prac wykonanych technikami m.in.: collage, linoryt, pastele, farby, kredki ołówkowe, techniki mieszane oraz prawidłowe przedstawienie tematu. Przy ocenie prac wzięto pod uwagę prawidłowe przedstawienie tematu, wartość artystyczną, inwencję i estetykę twórczą, samodzielność, zachowany format prac jak również kategorie wiekowe: Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Branżowa Szkoła I Stopnia. Uroczyste rozdanie nagród zwycięzcom odbyło się podczas Święta Patrona Ośrodka.
Gratulacje uczestnicy konkursu otrzymali z rąk m.in. Pana Jerzego Białomyzego – Wicestarosty Powiatu Sokólskiego, Pani Elżbiety Szomko – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Sokółce oraz Pani Beaty Tur – Kierownik internatu. Dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane zostały przez organizatorów. W dniu 07.06.2021 r. spośród 37 prac komisja konkursowa w składzie: Zenon Muszyński, Elżbieta Januszko-Szymaniuk i Katarzyna Dylewska wyłoniła zwycięzców konkursu, którzy wykonali najciekawsze prace. Oto oni:
I. Kategoria Przedszkole
I m.- Mateusz Pacuk – praca wykonana pod kierunkiem p. Agaty Gieniusz
II m.- Michał Szczukiewicz – praca wykonana pod kierunkiem p. Agaty Gieniusz
II. Kategoria Szkoła Podstawowa
I m.- Aleksandra Kostro – praca wykonana pod kierunkiem p. Ewy Wińskiej
I m. – Miłosz Urban – praca wykonana pod kierunkiem p. Marty Kulmaczewskiej
II m. – Kacper Machłajewski – praca wykonana pod kierunkiem p. Marty Januszkiewicz
II m. – Angelika Przeździecka- praca wykonana pod kierunkiem p. Ewy Wińskiej
III m.- Kacper Śliżewski- praca wykonana pod kierunkiem p. Grażyny Tymoszuk
III m.-Tomasz Szorc- praca wykonana pod kierunkiem p. Małgorzaty Hołowni-Iwanow
Wyróżnienia:
Jakub Burak- praca wykonana pod kierunkiem p. Julity Nelke
Wojciech Radziszewski- praca wykonana pod kierunkiem p. Ewy Wińskiej
Agnieszka Kolendo – praca wykonana pod kierunkiem p. Katarzyny Bubieniec
Nagroda dla Agnieszki Urban za wykonanie większej ilości prac.
III. Kategoria Szkoła Przysposabiająca do Pracy
I m. – Paweł Zawadzki- praca wykonana pod kierunkiem p. Julity Nelke
II m.- Sylwia Gilewska – praca wykonana pod kierunkiem p. Beaty Mozolewskiej
III m.- Joanna Krysiuk -praca wykonana pod kierunkiem p. Julity Nelke
Wyróżnienia:
Ewa Matuszewska- praca wykonana pod kierunkiem p. Bożeny Rećko
IV. Kategoria Branżowa Szkoła I Stopnia
I m.- Mateusz Gilewski- praca wykonana pod kierunkiem p. Beaty Tur
II m.- Agnieszka Muciuś- praca wykonana pod kierunkiem p. Beaty Boguszewskiej
III m.- Zofia Puzanowska- praca wykonana pod kierunkiem p. Beaty Boguszewskiej
Wyróżnienia:
Paweł Chomicki- praca wykonana pod kierunkiem p. Beaty Boguszewskiej
Łukasz Kuśmirak- praca wykonana pod kierunkiem p. Beaty Boguszewskiej
Uczestnicy w sposób pomysłowy i oryginalny przedstawili sylwetkę Janusza Korczaka, jego twórczość i działalność pedagogiczną. Gratulacje!!!
Małgorzata Hołownia – Iwanow
Marta Kulmaczewska

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top