Sery „Łapiczanek” słusznie docenione

Członkinie i sympatycy KGW w Łapiczach „Łapiczanki” 6 lipca 2021 r. uczestniczyli w wydarzeniu o zasięgu wojewódzkim związanym z Pierwszą Podlaską Akademią Serowarską. Wydarzenie odbyło się w Dworku w Kuczynie.

Organizator Podlaskie Centrum Technologii Rolno-Spożywczych, działające przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie  zorganizowało uroczystą galę oraz konferencję. Tematyka konferencji dotyczyła „Sezonowych zmian jakości mleka i ich znaczenie w serowarstwie”. Temat bardzo istotny ze względu na specyfikę naszego województwa oraz znaczenie regionu, który jest typowo rolniczy. Po wykładzie odbyły się indywidualne konsultacje serowarskie, wymiana doświadczeń oraz zaplanowany konkurs. Do konkursu zostało zakwalifikowanych ponad 20 serowarów z całego województwa podlaskiego. W konkursie były dwie kategorie: I – sery czyste oraz II – sery z dodatkami. Konkurencja była bardzo duża i różnorodna. O jakości serów decydowało ogólnopolskie jury, składające się z uznanych specjalistów
i autorytetów w tej dziedzinie.

Celem KGW w Łapiczach jest propagowanie aktywności, podniesienie świadomości i wiedzy oraz rozpowszechnianie wśród mieszkańców województwa podlaskiego wiedzy na temat przetwórstwa surowców rolnych z własnych gospodarstw, na małą skalę a także promowanie krótkich łańcuchów dostaw i przetwórstwo na małą skalę, które jest  szansą dla niewielkich producentów rolnych w naszym regionie. Staramy się, aby dostępność najlepszych jakościowo produktów lokalnych była lepsza, a należy się dzielić tym, co jest dobre. Nasz region to jeszcze czyste i ekologiczne tereny, gdzie jest prawdziwa łąka i ziemia nie skażona chemią i takie działania są niezwykle cenne, tym bardziej, że komisja doceniła sery, które zostały wyprodukowane przez nasze gospodynie – panie: Iwonę Zarębę – 1. miejsce w kategorii: sery bez dodatków, 2. miejsce  – Joannę Nicewicz, i Ewę Wilczyńską – 1 miejsce w kategorii: sery z dodatkami. Dużym wsparciem w tej gorącej atmosferze była nasza woda „Krynka”, która wspiera od samego początku działania KGW w Łapiczach „Łapiczanki”.

 

Dzięki uprzejmości Zarządu Powiatu Sokólskiego uczestnicy wydarzenia mieli zapewniony transport co było kolejną formą wsparcia dla KGW w Łapiczach. W lipcu mamy zaplanowane działania w kierunku podniesienia wiedzy oraz świadomości w zakresie zdrowego stylu życia oraz edukacji.  W ramach kolejnych działań przy udziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej będziemy gotowali nasze pyszne regionalne potrawy, których przygotowanie zostanie utrwalone i zapisane.

Podtrzymywanie rodzimych tradycji oraz promowanie regionu stanowi jeden z priorytetów działań KGW w Łapiczach „Łapiczanki” w ten sposób przyczyniamy się do kultywowania tradycji kulinarnych i kulturowych naszego regionu, dbałości o dziedzictwo Ziemi Sokólskiej.

Zapraszamy do wspólnych działań i zabawy.

 

Z pozdrowieniami

KGW w Łapiczach „Łapiczanki”

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Przewiń do góry