Spotkanie w ramach LGD „Kraina Czterech Kultur” odbyło się dziś w Kuźnicy.

W ramach pierwszej tury konsultacji społecznych, dzięki spotkaniom z mieszkańcami, ankietom i naradom udało się dokonać wstępnej analizy SWOT i w ten sposób określić słabe i mocne strony, a także szanse poszczególnych gmin oraz dotyczące ich zagrożenia. Druga tura ma na celu pogłębienie badań.

Na spotkaniu przedstawiono wstępną diagnozę obszaru, opartą na analizie wcześniej zebranych ankiet, konsultacji społecznych i narad w gminie. Na tej podstawie określono wstępne cele i przedsięwzięcia LSR.

Zapraszamy na następne spotkanie, które odbędzie się już jutro tj. 28 września 2022 r., o godz. 10:00 w Nowodworskim Ośrodku Kultury w Nowym Dworze (ul. Plac Rynkowy 21)

Sylwia Matuk

fot. Maciej Białobłocki

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top