Sprawni i samodzielni bo mobilni II

Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce będą mogli cieszyć się nowym autobusem. Pojazd dotarł dzisiaj do Sokółki.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reprezentowany przez pełnomocników PFRON Grażynę Bogdańska i Barbarę Górko zawarł umowę z Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Starostę Piotra Rećko i Dyrektora PCPR w Sokółce Alicję Rysiejko.
Przedmiotem umowy jest dofinansowane ze środków PFRON następującego projektu w ramach projektów ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w ramach obszaru programu „Sprawni i samodzielni…, bo mobilni II”.
Autobus (23 miejscowy) jest przystosowany do przewozu dwóch osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Autobus jest wyposażony w najazdy do transportu wózków inwalidzkich, szyny podłogowe do mocowania oraz pasy bezpieczeństwa dla osób na wózkach.
Zakup autobusu zapewni większy dostęp do edukacji i rehabilitacji poza placówką, m.in. na pływalni, hali sportowej. Przyczyni się do osiągnięcia sukcesu na zawodach sportowych, konkursach, przeglądach.
Dzięki zakupionemu pojazdowi większa liczba podopiecznych będzie mogła skorzystać z wyjazdów organizowanych przez placówkę, nie angażując środków finansowych na wynajem transportu.
PB
Wydział Promocji

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top