Stale podnosimy konkurencyjność na rynku pracy naszej młodzieży

– Jako Powiat Sokólski dążymy do umożliwienia uczniom kształcenia praktycznego w takich warunkach, w jakich w przyszłości będą pracować. Stawiamy na innowacyjne metody nauczania i nowoczesne technologie. Nieustannie wzbogacamy zaplecze sprzętowe naszych szkół – zapewnił Piotr Rećko, Starosta Sokólski.

Młodzież wpierana jest chociażby poprzez projekt „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”- współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Realizowany jest od 1.09.2019 r. i potrwa do końca września 2023 r.

Realizatorami projektu są szkoły i placówki systemu oświaty, prowadzące kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski.

– Jego zadaniem jest szeroko rozumiane podwyższenie standardów kształcenia zawodowego młodzieży. Aż 250 uczniów ze szkół ponadpodstawowych, które prowadzą kształcenie zawodowe (Zespół Szkół w Suchowoli, Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce, Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce, Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce) skorzystało w 2022 r. z kursów zawodowych – akcentuje Joanna Eliza Bieszczad, kierownik Referatu Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Sokółce.

Zrealizowano kurs magazyniera, kurs kombajnisty, kurs koparko-ładowarki,  kurs spawacza, kurs dekoratorski, kurs rachunkowości, kurs kosmetyczny, kurs barmański, kurs gotowania, kurs kasy fiskalnej, kurs grafika komputerowego, kurs fryzjerski, kurs obsługi programów księgowych, kurs prawo jazdy kat. B. Jedna osoba mogła uczestniczyć w dwóch kursach. Wartość szkoleń to 351 374,96 zł.

W ramach realizacji projektu wyposażono w nowoczesny sprzęt komputerowy o łącznej wartości: 85 891,32 zł, pracownie do nauki języków obcych w Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce oraz Zespole Szkół w Suchowoli.

Ponadto w 2022r. przeprowadzono również zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, warsztaty tematyczne w zakresie narzędzi technologii ICT czy dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych w ZSR w Sokółce oraz w ZSZ w Sokółce. Wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe ww. szkołach wyniosły 9 374,02 zł.

Całkowita wartość projektu to 3 584 952,50 zł, z czego 3 404 629,38 zł pochodzi z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Sylwia Matuk

fot. ZSZ w Sokółce, ZS w Suchowoli

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top