Strażacy otrzymali kolejną dotację

Cieszymy się, że możemy po raz kolejny wspomóc straż pożarną, ponieważ to dzięki strażakom, ratowane są ludzkie życia – komentuje Piotr Rećko, Starosta Sokólski.

Właśnie zostało podpisane porozumienie pomiędzy: Powiatem Sokólskim, reprezentowanym przez Piotra Rećko, Starostę Sokólskiego, oraz Kazimierza Łabieńca, członka Zarządu Rady Powiatu Sokólskiego, a Podlaskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, którego reprezentował Dariusz Wojtecki, Komendant Powiatowy PSP w Sokółce.

Porozumienie dotyczy przekazania 40 000 zł dla Powiatowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące, a przede wszystkim zakup paliwa. Dzięki temu straż pożarna będzie mogła dalej prowadzić swoje działania.

opr. i zdj. Mateusz Zalewski

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top