Święto Patrona Ośrodka 2021

Obchody Dnia Patrona Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce – Janusza Korczaka odbyły się 9 czerwca 2021 roku. Organizatorami byli wychowawcy internatu oraz
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce. Święto rozpoczęło się od uroczystego apelu, podczas którego wprowadzono sztandar ośrodka. Wszystkich zebranych przywitała Pani Elżbieta Szomko – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Sokółce oraz Pani Beata Tur Kierownik internatu, która zapoznała uczestników z przebiegiem uroczystości. Naszym szczególnie ważnym gościem był Pan Jerzy Białomyzy -Wicestarosta Powiatu Sokólskiego. Uczennice Zofia i Wiktoria przybliżyły zebranym sylwetkę patrona Janusza Korczaka. Zgodnie z tradycją uczniowie złożyli kwiaty przy tablicy korczakowskiej. Kolejnym punktem obchodów Dnia Patrona była inscenizacja pt. „Król Maciuś I – Reformator”, przygotowana przez wychowanków pod kierunkiem Pań: Małgorzaty Hołowni – Iwanow i Beaty Boguszewskiej. W występie wzięły także udział dzieci, które pod kierunkiem Pani Katarzyny Bubieniec zatańczyły wesoły taniec dla króla Maciusia. W ramach tego święta Panie: Marta Kulmaczewska i Małgorzata Hołownia – Iwanow zorganizowały wewnątrzszkolny konkurs plastyczny ph. „Janusz Korczak przyjacielem dzieci”. Na konkurs wpłynęło 37 prac w czterech kategoriach wiekowych: Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Branżowa Szkoła I stopnia. Po przedstawieniu odbyło się rozstrzygnięcie tego konkursu. Zwycięzcom wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów. Kolejną częścią imprezy był ,,Piknik u Kajtusia Czarodzieja” zorganizowany w plenerze przy ośrodku. Uświetniony został przez atrakcje i stanowiska zadaniowe zorganizowane przez wychowawców internatu: kącik sportowy, kącik zabaw sensorycznych i konstrukcyjnych, happening malarski, bańki mydlane. Piknik rozpoczęła pani Dyrektor wręczając na ręce Wicestarosty podziękowanie za współpracę, Zarządowi Powiatu Sokólskiego z Piotrem Rećko na czele. Wspólna zabawa i konkursy przeplatane były tańcami z naśladowaniem min. „Szalona krowa”, „8 kratek” i „Jerusalem”, do których zachęcała uczestników prowadząca imprezę Pani Katarzyna Dylewska. Wiele radości sprawiły dzieciom zabawy na zjeżdżalniach – dmuchańcach oraz kolorowa wata cukrowa. W trakcie imprezy odbył się również konkurs wiedzy o życiu i twórczości Janusza Korczaka. Drużyny dzielnie rywalizowały i wykazały się dużym zasobem wiedzy. Po podliczeniu punktów obie drużyny okazały się zwycięskie. W trakcie imprezy uczestnicy mogli skorzystać z tradycyjnej kuchni podlaskiej, w której znalazły się min.: bigos, babka ziemniaczana, kiełbaski, udka i skrzydełka z grilla. Bardzo serdeczne podziękowania kierujemy do sponsorów imprezy: Firmy Krynka Sp. z o. o., Spółdzielni Producentów Drobiu „Eko-Gril” w Sokółce, Wiejskiego Klubu Kultury w Starej Kamionce, Sokólskiego Ośrodka Kultury i Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce. Wyrazy wdzięczności kierujemy też do p. Sylwestra Pakuły, który przygotował relację fotograficzną z całej imprezy.
Marta Kulmaczewska
​Beata Żółtko
Katarzyna Bubieniec

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top