Szkolny Konkurs Kulinarny: „Smaki Kuchni Kujawskiej”

25 listopada 2020r. odbył się po raz ósmy w naszej szkole Szkolny Konkurs Kulinarny ph. „Smaki Kuchni Kujawskiej”. Zorganizowany został przez uczniów klasy I–II-III Branżowej Szkoły I Stopnia kształcących się w zawodzie „Kucharz” pod kierunkiem p.Bożeny Mróz – nauczyciela przedmiotów zawodowych. Celem konkursu było kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni kujawskiej, promowanie potraw, specyficznych dla obszarów środkowej części Polski, na Pojezierzu Wielkopolskim, w dorzeczu środkowej Wisły i górnej Noteci, zachowanie niepowtarzalnych smaków potraw kuchni kujawskiej.

W konkursie uczestniczyli uczniowie z następujących szkół: Przedszkole specjalne (3 uczniów – 2 ekipy kucharskie), Szkoła Przysposabiająca do Pracy (2 uczniów – 1 ekipa kucharska), Branżowa Szkoła I Stopnia ( 8 uczniów – 4 ekipy kucharskie). Razem 13 uczniów i 7 ekip kucharskich. Potrawy były wykonane pod kierunkiem nauczycieli – p.Agaty Gieniusz, p.Sylwii Szomko i p.Bożeny Mróz. Uczniowie pod bacznym okiem opiekunów, sporządzili potrawy, zachowując przy tym wszelkie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, w reżimie sanitarnym oraz w sposób właściwy przechowali potrawy. Uczniowie sporządzili 7 potraw, były to: śledzie po kujawsku, pierniki, kujawskie klapacze, babka kujawska, jaskółcze gniazdo, legumina makowa, kluski ziemniaczane z boczkiem, które ze sobą konkurowały. Jeden uczeń mógł sporządzić tylko jedną potrawę. Maksymalna ilość punktów  do uzyskania to 12. Ocenie podlegały: wygląd potrawy i jej smak.

      W jury zasiedli: p.Dorota Wróblewska – kucharka SOSW i p.Michał Boćko – księgowy SOSW z zamiłowaniami kulinarnymi J

W tym roku szkolnym, w okresie pandemii, konkurs przybrał nieco inną, zmodyfikowaną formę. W I części konkursu społeczność ośrodka mogła obejrzeć w swoich klasach filmy promujące region środkowej części Polski, jego zabytki, architekturę, krajobraz, ciekawe miejsca, sposób wykonania niektórych kujawskich potraw oraz prezentację multimedialną na temat potraw regionalnych kuchni kujawskiej, wykorzystując do tego sprzęt multimedialny, laptopy, komputery stacjonarne, telewizory z dostępem do Internetu, tablice multimedialne. Organizator konkursu przesłał wychowawcom klas niezbędne linki. Dodatkowo uczniowie mogli wykorzystać przekazane materiały do samodzielnej lub grupowej pracy.

W części II nastąpiła rywalizacja ekip kucharskich o najładniejszą i najsmaczniejszą potrawę regionalną kuchni kujawskiej. Jury nie znało autora sporządzonej potrawy, przez co ocena była bardziej obiektywna. Dopiero po dokonaniu oceny jurorzy mogli poznać kucharzy i potrawę, jaką sporządzili. Ekipy kucharskie były oddzielnie zapraszane do głównej sali konkursowej – pracowni gastronomicznej, dowiadując się o werdykcie jurry. Cała społeczność Ośrodka mogła dowiedzieć się o zwycięzcach konkursu z tablicy informacyjnej w szkole i podczas apelu szkolnego. Chętne osoby mogły również otrzymać od kucharzy receptury gastronomiczne potraw kujawskich.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania za wygląd potrawy – 6 pkt, za smakowitość – 6 pkt. Razem można było uzyskać 12 pkt. Uczniowie uzyskali od 8 do 12 pkt. Każda ekipa kucharska mogła przenieść swoją potrawę do klas, częstując swoich kolegów i koleżanki.

       Gratuluję uczniom z klasy I i II Branżowej Szkoły I Stopnia – Patrycji i Pawłowi oraz przedszkolakowi – Szymonowi, których potrawy zwyciężyły i zajęły I miejsce (12pkt). Gratuluję również pozostałym kucharzom, którzy uplasowali się na II, III i IV miejscu. Wszyscy zostaliście zwycięzcami!!! Brawo!!! Poniżej dokładne wyniki konkursu.

Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu: p. Sylwia Szomko, p. Agata Gieniusz,  i  p. Bożena Mróz.

Serdecznie dziękuję za udział.

Wszystkie ekipy kucharskie biorące udział w konkursie otrzymały wartościowe nagrody, pozyskane przez organizatora konkursu – p. Bożenę Mróz. Bardzo dziękujemy sponsorom nagród: właścicielowi restauracji „Polski Dom Rodzinny Serce” w Sokółce – p. Jerzemu Lis, który przekazał 6 bonów do zrealizowania w jego restauracji, bądź sklepie na łączną kwotę 190 zł, księgarni „A kuku” w Sokółce, przekazując książki kucharskie na kwotę 120 zł, właścicielowi sklepu Biuro-Serwis w Sokółce – p. Marcinowi Dylewskiemu, przekazując formy do pieczenia i akcesoria szkolne, na kwotę 100 zł i samemu organizatorowi – p. Bożenie Mróz, która zasponsorowała uczniom drobne akcesoria kuchenne i przyprawy niezbędne w kuchni.

Upominkami kulinarnymi zostali obdarowani również nauczyciele, którzy pomogli uczniom w przygotowaniach do konkursu oraz  szanowne jury.

Na IX edycję zapraszamy za rok. Poznamy kolejny region Polski i jego regionalną kuchnię !!!

Rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Kulinarnego: „Smaki Kuchni Kujawskiej”:

I miejsce

– Patrycja i Paweł  – Branżowa Szkoła I Stopnia, potrawa: „Jaskółcze gniazdo” pod kierunkiem p. Bożeny

Mróz (12 pkt);

– Szymon – Przedszkole, potrawa: Pierniki” pod kierunkiem p. Sylwii Szomko (12 pkt);

 

II miejsce 

– Zofia i Mateusz – Branżowa Szkoła I Stopnia, potrawa: „Babka kujawska” pod kierunkiem p. Bożeny

Mróz (11 pkt);

 

III miejsce 

– Karol i Wiktoria – Branżowa Szkoła I Stopnia, potrawa: Kluski ziemniaczane z boczkiem” pod kierunkiem

  1. Bożeny Mróz (10 pkt);

– Filip i Oskar – Przedszkole, potrawa: Śledzie po kujawsku” pod kierunkiem p. Agaty Gieniusz (10 pkt);

 

IV miejsce

– Agnieszka i Paweł – Branżowa Szkoła I Stopnia, potrawa: „Legumina makowa” pod kierunkiem p. Bożeny

Mróz (8 pkt);

– Jan i Ewa – Szkoła Przysposabiająca do Pracy, potrawa: „Kujawskie klapacze” pod kierunkiem p. Bożeny

Mróz (8 pkt).

 

Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody.

W kategorii: „Wygląd potrawy” (max- 6 pkt) uzyskały potrawy:

„Jaskółcze gniazdo”, „Pierniki”, „Babka kujawska”, „Kluski ziemniaczane z boczkiem”, „Śledzie po kujawsku”

W kategorii: „Smak potrawy” (max- 6 pkt) uzyskały potrawy:

„Jaskółcze gniazdo”, „Pierniki”

Gratuluję!

nauczyciel – Bożena Mróz

 

 

 

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top