Szpital wzbogacił się w kolejne sprzęty

– Sokólski szpital był i zawsze będzie dla nas ważny. Nie wyobrażamy sobie żeby nie inwestować w tę placówkę i jej nie rozwijać, a przede wszystkim nie utrzymywać i nie rozwijać zakresu świadczeń. Są one niezbędne dla naszych mieszkańców. Jest to jedna z najważniejszych placówek gwarantujących bezpieczeństwo naszych mieszkańców, przede wszystkim bezpieczeństwo zdrowotne. Będziemy wspierać jego pracę na każdym możliwym poziomie. Chociażby poprzez przekazywanie profesjonalnego sprzętu – podkreślił Piotr Rećko, Starosta Sokólski.

W Starostwie Powiatowym w Sokółce doszło do podpisania umowy użyczenia sprzętu pomiędzy Powiatem Sokólskim, reprezentowanym przez Piotra Rećko, Starostę Sokólskiego i Kazimierza Łabieńca, Członka Zarządu a Anną Martą Aniśkiewicz, p.o. Dyrektora SPZOZ w Sokółce

Mowa o nowych i sprawnych narzędziach artroskopowych i ortopedycznych – zestaw kolano, biodro, użyczanych na czas nieokreślony. Znalazły się w nich między innymi: kleszczyki do opatrunków proste, kleszczyki naczyniowe, zaciski opatrunkowe, nożyczki chirurgiczne i preparacyjne, dźwignie kostne i wiele innych.

Wartość brutto przekazanego sprzętu to 92 143,23 zł.

Sylwia Matuk

Fot. Elżbieta Rapiej

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top