Przebudowa drogi powiatowej Chilmony-Dubaśno. Ile to będzie kosztować? 

Gmina Nowy Dwór reprezentowana przez Andrzeja Humiennego, wójta Gminy Nowy Dwór, zawarła dziś umowę z Powiatem Sokólskim, reprezentowanym przez Piotra Rećko, starostę sokólskiego i Jerzego Białomyzego, wicestarostę sokólskiego. Umowa dotyczyła dofinansowania przebudowy drogi powiatowej Nr 1246B Chilmony- Dubaśno. Wraz z nią, na terenie gminy Nowy Dwór,  ma zostać wybudowany most. Zgodnie z umową, Gmina Nowy […]

Przebudowa drogi powiatowej Chilmony-Dubaśno. Ile to będzie kosztować?  Czytaj więcej »