Te zabytki w Suchowoli i Starej Rozedrance już wkrótce zmienią się nie do poznania

Powstanie nawet Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Wszystko dzięki Powiatowi, który pozyskał olbrzymie środki na ich remont

– Dzięki tej inwestycji kult patrona Powiatu, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, będzie jeszcze bardziej szerzony. Izba pamięci powstanie w Suchowoli jeszcze w tym roku, co dodatkowo nas cieszy. To dzieło będzie uczyło młode pokolenia naszej drogi do wolności. Chcemy czcić ks. Jerzego, pamiętać, że to nasz rodak i patron – powiedział w czasie dzisiejszej sesji Piotr Rećko, Starosta Sokólski.

Dwie parafie z naszego regionu, jedna z Suchowoli, a druga ze Starej Rozedranki, otrzymały właśnie olbrzymie dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Wszystko dzięki Powiatowi Sokólskiemu, który z porozumieniu z posługującymi w nich księżmi proboszczami wystąpił o środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Na dzisiejszej LXXXII Sesji Rady Powiatu radni w drodze głosowania potwierdzili, że pieniądze mają zostać przekazane parafiom.

A nie są to małe kwoty. Bo wspólnota w Suchowoli otrzymała aż 1,2 mln zł. Ma je przeznaczyć na remont bryły i drewnianej elewacji budynku szpitala, który obecnie pełni funkcję domu parafialnego i jest wpisany do rejestru zabytków. Po zakończeniu zaplanowanych na szeroką skalę prac, uwzględniających między innymi remont konstrukcji ścian, stropu i dachu, a także posadzki, elewacji, ścian działowych czy stolarki okien i drzwi, w budynku tym będzie się mieścić Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Wspólnocie w Starej Rozedrance przyznano natomiast 300 tys. zł. Parafia ma przeznaczyć te środki na remont dachu kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego. Prace obejmą montaż rusztowań, rozebranie pokrycia i deskowania, demontaż obróbek blacharskich, deskowanie dachu, wykonanie pokrycia z blachy na rąbek oraz montaż rynien.

O dotację stara się również parafia pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce. Dzięki Zarządowi termin na uzupełnienie dokumentów przez tego wnioskodawcę został przedłużony.

– Dzisiejsza sesja jest ważna ze względów kulturowych i tożsamościowych. Polski naród nie będzie istniał bez pamięci i tych elementów, które świadczą o naszej tradycji, kulturze i historii. Cieszę się, że program rządowy wspiera również zabytki oddalone od wielkich centrów i tu, na terenie Powiatu Sokólskiego, udało się te środki efektywnie wykorzystać – powiedział Dariusz Piontkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Starosta podziękował wszystkim, dzięki którym obie inwestycje będą realizowane. Wymienił obecnego na obradach Dariusza Piontkowskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Mariusza Gromko – Senatora RP, Jacka Sasina – Ministra Aktywów Państwowych, Małgorzatę Dajnowicz – Wojewódzką Konserwator Zabytków, księży proboszczów z Suchowoli i Starej Rozedranki i braci Kotuk – lokalnych przedsiębiorców, którzy podjęli się wykonania tego zadania.

Słowa wdzięczności popłynęły też w stronę całego Zarządu Powiatu Sokólskiego, a także Jana Grabowieckiego – przedsiębiorcy z Suchowoli, który służył wydatną pomocą przy tej inwestycji i przekazał już z myślą o niej część budulca. Podziękowano również Katarzynie Nowak – Sekretarz Powiatu, Agacie Kiczuk – kierownik Referatu Kultury, Sportu i Kultury Fizycznej w Starostwie Powiatowym w Sokółce i Jerzemu Karpieni – radnemu powiatowemu z Suchowoli.

Kamila Białomyzy

Fot. Jarosław Stasiulewicz

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top