Terapia Neuroflow w ramach projektu „Podlaskie Lokalnie”

 

 

Członkowie Grupy Nieformalnej z Patronem (Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce) otrzymali dotację na realizację projektu pn. „Terapia Neuroflow wsparciem podopiecznych z zaburzeniami przetwarzania słuchowego”. Grupa nieformalna na podstawie opinii rodziców osób uczestniczących w terapii i własnej obserwacji dostrzegła potrzebę kontynuowania zajęć terapii Neuroflow z

podopiecznymi, którzy korzystali w poprzednim roku szkolnym z zajęć organizowanych przez Stowarzyszenie „Pod Skrzydłami”. Kontynuacja zajęć będzie skutkować wzrostem umiejętności podopiecznych w zakresie komunikacji i rozumienia komunikatów do nich kierowanych. Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) występują m.in. u osób ze spektrum autyzmu, osób z niepełnosprawnością intelektualną. Celem projektu jest poprawa odbioru i analizy informacji, jakie docierają z otoczenia. Odbywać się to będzie poprzez treningi słuchowe prowadzone z terapeutą, na podstawie programów opracowanych w Ośrodku Neuroflow w Warszawie. Z terapii skorzysta 6 podopiecznych. Jeden etap ćwiczeń słuchowych będzie trwać około 2 miesięcy. W ramach projektu jeden z terapeutów uczestniczył w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia treningów Neuroflow.

Współczesny świat jest pełen szumu i hałasu, z mnóstwem różnorakich bodźców wizualnych i słuchowych. Mózgowi rozwijającego się dziecka, często rozwijającego się nieprawidłowo trudno jest przystosować się do takich warunków. Eksplozja różnorodnych dźwięków zakłóca przyswajanie przekazywanych przez nauczyciela treści, utrudnia komunikację rówieśników w szkole oraz rozmowy rodziców z dziećmi w domu.

Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow usprawnia: różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania, utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela w szumie i hałasie, podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób, wydłuża pamięć słuchową, rozwija mowę, prawidłową artykulację i melodię języka. W efekcie skutkuje poprawą wyników w nauce, wzrostem samooceny i pewności siebie, obniżeniem poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań, poprawą komunikacji i polepszeniem relacji społecznych. Ze względu na zauważone przez rodziców i nauczycieli efekty, kontynuujemy prowadzenie treningów metodą Neuroflow.

Inicjatywa lokalna jest kontynuacją realizowanego z podopiecznymi projektu i trwa od IX do 15.XI.2021r. Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podlaskie Lokalnie” dofinansowanego ze środków Programu NOWEFIO. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Instytut Suwerennej oraz Spółdzielnia Socjalna „Active Go” w Białymstoku. Projekt dofinansowany jest także ze środków Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami”.

Beata Tur

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top