To był rok pełen pracy, ale bogaty w sytuacje sprzyjające nabywaniu doświadczenia

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubrzycy Wielkiej właśnie podsumowała ubiegły rok. Były wyjazdy na akcje i sukcesy na zawodach pożarniczych. A teraz jest nowy sprzęt.

– OSP Zubrzyca Wielka to jedna z najlepszych jednostek OSP w Powiecie Sokólskim. To ikona sportu pożarniczego, a także bardzo dobrego wyszkolenia. Ci strażacy są nie tylko skuteczni. Są również niesamowici, jeśli chodzi o organizację, współpracę, zgranie. To jest znakomita Straż Pożarna – chwalił druhów Piotr Rećko, Starosta Sokólski i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubrzycy Wielkiej spotkali się na zebraniu podsumowującym jej działalność w minionym roku. Był to wprawdzie rok pełen pracy, ale też bogaty sytuacje sprzyjające nabywaniu doświadczenia. Druhowie wyjechali bowiem na akcje 42 razy, również poza teren gminy.

– Dziękuję wam za ten miniony rok, który był czasem naprawdę wytężonej pracy. Te 42 wyjazdy pokazują, jak bardzo aktywną jesteście jednostką i jak prężnie działacie. Zawsze na was można liczyć i za to z całego serca dziękuję – dodał Starosta.

Jak przyznał, OSP w Zubrzycy Wielkiej to wyjątkowa Straż Pożarna. Strażacy potwierdzają to nie tylko w trakcie akcji ratowniczych, ale też na zawodach sportowych. W ostatnich latach zajmują na nich bowiem najwyższe lokaty. Byli pierwsi w województwie, a na zawodach ogólnopolskich zajęli trzecie miejsce.

Zubrzyckich strażaków doceniła także Wiesława Burnos, członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

– Tworzycie nową jakość życia w środowisku. Jesteście przy Grobie Pańskim w okresie wielkanocnym, widać was też w czasie świąt państwowych. To przekłada się na nowe pokolenie, na wasze dzieci. Dziś chcę wam za to podziękować – mówiła.

Przy okazji zebrania strażacy odebrali z rąk Mariusza Gromko, senatora Rzeczypospolitej Polskiej, sprzęt pożarniczy pozyskany dzięki jego staraniom. To między innymi nowe ubrania specjalne konieczne do udziału w akcjach, a do tego buty, pompa, węże tłoczne i parawan wypadkowy. Wartość przekazanego druhom sprzętu wynosi 27 tysięcy złotych.

Sami strażacy zapewniają, że mimo wielu lat, które upłynęły od założenia jednostki, nadal jest ona prężna.

– Starzy weterani pożarnictwa cały czas przekazują pałeczkę młodszym – z dumą mówił o druhach Mirosław Surowiec, prezes OSP w Zubrzycy Wielkiej.

Jednostka powstała bowiem w 1954 roku i od tej pory jej działalność nieprzerwanie trwa. W tej chwili liczy aż 41 członków.

– Jesteśmy mobilni i na każde wezwanie jedziemy z pomocą, żeby ratować życie i mienie – zapewnił Surowiec.W zebraniu jednostki OSP w Zubrzycy Wielkiej uczestniczyli: Piotr Rećko – Starosta Sokólski i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Mariusz Gromko – senator Rzeczypospolitej Polskiej, Wiesława Burnos – członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Bogusława Szczerbińska – drugi Wicewojewoda Podlaski, Marcin Bielakowicz – Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Dariusz Wojtecki – Komendant Powiatowy PSP, Tadeusz Tokarewicz – wójt gminy Szudziałowo, a także przedstawiciele Straży Granicznej oraz druhny i druhowie.

Kamila Białomyzy

Fot. Elżbieta Rapiej

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top