To wydarzenie dotyczy co najmniej 70 000 osób, mieszkańców powiatu sokólskiego.


Dzięki niemu wiele bardzo długo oczekiwanych inwestycji, takich jak m.in. rozbudowa ul. Targowej czy Zabrodzie w Sokółce, wreszcie będzie mogło dojść do skutku.


– W tej kadencji parlamentu i samorządów pojawiły się historyczne środki finansowe na inwestycje, zwłaszcza drogowe. Nigdy w historii Polski i samorządu terytorialnego nie było aż tak potężnych pieniędzy na budowę dróg. A wszystko to dzięki Rządowi Prawa i Sprawiedliwości, Rządowi Mateusza Morawieckiego – mówił Piotr Rećko, gospodarz Powiatu Sokólskiego, rozpoczynając konferencję w sprawie przyznania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.


Starosta podkreślił, że choć bony są symboliczne to odzwierciedlają realne pieniądze. A środki, które otrzymał Powiat Sokólski i gminy z jego terenu, zawdzięczamy w dużej mierze zaangażowaniu parlamentarzystów, liderów PiS na województwo podlaskie. I tu Piotr Rećko wymienił gości przybyłych na uroczystość: Dariusza Piontkowskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Adama Andruszkiewicza, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Mariusza Gromko, Senatora RP, Artura Kosickiego, Marszałka Województwa Podlaskiego i jednocześnie pełnomocnika Prawa i Sprawiedliwości na nasz region oraz Bogusławę Szczerbińską, Wicewojewodę Podlaską.


Następnie Starosta przywitał przedstawicieli gmin, które otrzymały w tym roku wsparcie finansowe od Rządu RP, czyli: Artura Gajlewicz, Burmistrza Dąbrowy Białostockiej, Piotra Romanowicza, Sekretarza Gminy Sokółka, Pawła Mikłasza, Wójta Gminy Kuźnica, Jana Hrynkiewicza, Wójta Gminy Sidra, Jerzego Pogorzelskiego, Wójta Gminy Janów, Andrzeja Humiennego, Wójta Gminy Nowy Dwór, przybyłego z Przewodniczącym Rady Gminy.


– Za każdym razem z utęsknieniem i niecierpliwością czekamy na listę samorządów z naszego regionu, którym przyznano środki na realizację inwestycji – przyznał Starosta Piotr Rećko, który dziś był w wyjątkowo dobrym nastroju.


Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego przyznał, że bardzo cieszy go fakt, iż na Powiat Sokólski jest przyznawanych coraz więcej środków. Podkreślił, że Starosta Piotr Rećko wraz z całą drużyną Powiatu Sokólskiego, są liderami pozyskiwania środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.


– Serdecznie tego gratuluję i cieszę się, że wspólnie z parlamentarzystami możemy dbać o faktyczny rozwój infrastruktury drogowej w naszym regionie.Jeśli jeszcze dodamy do tego drogi ekspresowe S19 i S8, które są realizowane na terenie powiatu sokólskiego, plus drogi wojewódzkie, to wygląda to naprawdę imponująco – zauważył Marszałek Kosicki.


Pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości na nasz region podkreślił, że województwo podlaskie jest jednym z liderów pozyskiwania pieniędzy w ramach w/w Funduszu. Podziękował także deputowanym za to, że czuwają, aby te znaczące środki do naszego regionu spływały.W tym rozdaniu województwo podlaskie uzyskało ponad 200 000 000 zł! Te niewyobrażalne dla przeciętnego człowieka pieniądze, to dziesiątki kilometrów nowych dróg.


– Powiat Sokólski jak zwykle jest liderem na tle całego województwa. Nie wiem , jak to robicie, ale kolejny raz udaje się wam pozyskać ogromne środki, które pozwalają budować drogi powiatowe i gminne. Zapewne ta skuteczność jest wynikiem waszego dobrego zorganizowania – tym razem nasz powiat chwalił Dariusz Piontkowski, Sekretarz Stanu w MEiN.


Kolejny raz Powiat Sokólski pokazał, że można takie środki pozyskać i sprawić, by jego mieszkańcom i ludziom żyjącym w poszczególnych gminach żyło się lepiej.Kiedy głos zabrał Adam Andruszkiewicz, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w pierwszym zdaniu podkreślił, że uczestniczy w tej chwili, w wielkim święcie Powiatu Sokólskiego. Wyraził też opinię, że Starosta Piotr Rećko, jest najefektywniejszym gospodarzem powiatu w całym województwie podlaskim, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków dla swojej Małej Ojczyzny.


– Cieszymy się, że udało nam się zmienić filozofię, która przyświecała naszym poprzednikom, że ściana wschodnia, a szczególnie pas przygraniczny, mają być zaniedbane. Kiedyś nikt nawet nie marzył o takich pieniądzach na rozwój gmin i powiatów, w tym Ziemi Sokólskiej – mówił Andruszkiewicz.


Zapewnił o bardzo silnej współpracy ze Starostą Sokólskim, której celem jest wszechstronny rozwój Sokólszczyzny, zapewnienie godnego życia jej mieszkańcom, a kolejnym pokoleniom danie powodu, dla którego będą chciały na tych ziemiach zostać i związać z nimi przyszłość.

Na konferencji nie mogło zabraknąć przyjaciela Ziemi Sokólskiej, Mariusza Gromko. Podobnie jak przedmówcy, również Senator gratulował Staroście Sokólskiemu kolejnego sukcesu. Ponadto zaznaczył, że nowa sieć dróg to także lepsze środowisko dla rozwoju lokalnego biznesu, a co za tym idzie nowe miejsca pracy, lepsza przyszłość dla mieszkańców i następnych pokoleń.


– Polska staje się piękna. Jest zupełnie innym krajem, niż ten, którym była jeszcze kilka lat temu. Nasze województwo też zupełnie się odrodziło. Zaniedbane tereny teraz stają się wspaniałe. Rozwijamy się, mało powiedzieć, że dorównujemy reszcie kraju, my po prostu jesteśmy lepsi od reszty Polski – zauważyła Bogusława Szczerbińska, Wicewojewoda Podlaska.


Podkreśliła też, jak ważna jest dobra współpraca władzy samorządowej z rządową. I że bez obecności i aktywnego działania senatorów, ministrów wywodzących się z naszej ziemi, trudne byłoby pozyskanie tak znacznych środków na inwestycje.


Po przemówieniach nastąpiło uroczyste wręczenie symbolicznych czeków.Poniżej podajemy wszystkie inwestycje drogowe z terenu powiatu sokólskiego, które uzyskały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.Powiat Sokólski otrzymał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:


6 000 000,00 zł – na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce,

6 000 000,00 zł – na budowę drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Mariańskiej,

8 760 000,00 zł – na rozbudowę ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B,

973 800.00 zł – na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2384B ul. Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo – rowerowego.


Gmina Dąbrowa Białostocka otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg1 072 950,00 zł – na przebudowę drogi gminnej nr 103517B Suchodolina – Wiązówka na terenach wiejskich Gminy Dąbrowa Białostocka.


Gmina Nowy Dwór otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg3 047 619,00 zł na przebudowę drogi gminnej nr 103585B Chilimony – Bobra Wielka na terenie Gminy Nowy Dwór.


Gmina Sidra otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg3 665 460,00 zł na przebudowę drogi gminnej nr 103601B na odcinku Bierwicha – Wólka.


Gmina Suchowola otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg1 211 443,80 zł na przebudowę drogi gminnej nr 103461B Bachmackie – Sadowo.


Gmina Sokółka otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg988 901,76 zł na rozbiórkę istniejącego mostu, budowę nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokółce wraz z niezbędnymi dojazdami i towarzyszącą infrastrukturą techniczną.


Gmina Janów otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg610 547,40 zł na przebudowę drogi gminnej nr 103925B.


Gmina Kuźnica otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg1 404 823,65 zł na rozbudowę drogi gminnej nr 103653B w miejscowości Klimówka.


Patrycja A. ZalewskaFot. Jarosław Stasiulewicz, Mateusz Zalewski

#powiatsokólski#StarostaSokólski#PiotrRećko#MariuszGromko#DariuszPiontkowski#AdamAndruszkiewicz#ArturKosicki#BogusławaSzczerbińska#BohdanPaszkowski#RządowyFunduszRozwojuDróg#MateuszMorawiecki

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top