„TWOJA KREW MOJE ŻYCIE”

Po raz kolejny przy Starostwie Powiatowym w Sokółce odbyła się akcja „TWOJA KREW MOJE ŻYCIE” zorganizowana przez Starostę Sokólskiego we współpracy z Klubem HDK PCK w przy Starostwie Powiatowym w Sokółce i Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku w Białymstoku.

Dziękujemy bardzo krwiodawcom za ratujący życie dar krwi podkreślając przesłanie, że krew łączy nas wszystkich. Podczas akcji 34 krwiodawców oddało łącznie 15,3 litra tego cennego leku. Poprzez tego typu akcje zwiększa się świadomość społeczna dotycząca potrzeby regularnego, nieodpłatnego oddawania krwi i zainspirowanie tych, którzy jeszcze nigdy jej nie oddawali, zwłaszcza młodych ludzi cieszących się dobrym zdrowiem, aby zaczęli to robić. Należy promować i podkreślać potrzebę dzielenia się życiem poprzez oddawanie krwi.

Źródło: Klub HDK PCK przy Starostwie Powiatowym w Sokółce

Zdj. Elżbieta Rapiej, Mateusz Matyszczyk

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top