Uczniowie szkół w Sokółce przystąpili do projektu „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” realizowanego przez Powiat Sokólski

Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Wicestarostę Jerzego Białomyzego podpisał w dniu dzisiejszym umowę z uczniami szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski.
Uczniowie szkół w Sokółce przystąpili do projektu „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” realizowanego przez Powiat Sokólski. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
W ramach Zadania 4 Organizacja i realizacja staży/praktyk zawodowych zostało podpisanych 20 umów:
-10 umów podpisanych z uczniami z ZSR w Sokółce,
– 9 umów podpisanych z uczniami z ZSZ w Sokółce,
– 1 umowa podpisana z uczniem z SOSW w Sokółce
Celem projektu jest zastosowanie oraz pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy, a także w przyszłej pracy zawodowej oraz zapewnienie pomocy uczniom w odnalezieniu się na rynku pracy i w efektywnym poszukiwaniu pracy.
Udział w projekcie mogli wziąć uczniowie, którzy uzyskali największą ilość punktów wynikającą z kryteriów kwalifikacyjnych.
„Dostałem szansę poszerzyć swoje umiejętności poprzez program prowadzony przez Fundusze Europejskie, który ma na celu pokazać młodym ludziom pracę i jak wygląda dorosłe życie. Staż jest płatny, ufundowany przez Unię Europejską, sami wybieramy pracodawcę i pracujemy przez 150 godzin w zależności od nas kiedy chcemy. Poprzez projekt dostaniemy możliwość rozwijania się i powiększania swoich kompetencji.” – powiedział Jakub Daniewicz z ZSR w Sokółce
JZ

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top