Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego

W dniu 29 grudnia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Sokółce odbyło się uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. W wyniku postępowania egzaminacyjnego w dniu 11 grudnia 2020 r. nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce, zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu Sokólskiego, uzyskując tym samym stopień nauczyciela mianowanego.

Wicestarosta Sokólski Pan Jerzy Białomyzy oraz Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Pani Anna Marta Aniśkiewicz uroczyście wręczyli akt nadania stopnia awansu zawodowego Pani Beacie Majer – Szałkiewicz – nauczycielowi Specjalnego Ośrodka Szkolno –  Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce.

Uzyskanie aktu nadania stopnia awansu zawodowego świadczy o pogłębianiu przez nauczyciela wiedzy i umiejętności oraz jego rozwoju zawodowym. Serdecznie gratulujemy awansu oraz życzymy satysfakcji z osiągnięć w pracy zawodowej, a także dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

tekst: Referat Oświaty
zdjęcia: Wydział Promocji

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top