V sesja Rady Powiatu Sokólskiego

Wysokość diet radnych, wprowadzenie do statutu funkcji etatowego członka zarządu i trwające oraz rozpoczynające się inwestycje na terenie powiatu sokólskiego –  to główne tematy poruszane dziś na sesji Rady Powiatu Sokólskiego.

Do porządku dzisiejszych obrad sesji rady powiatu wpłynął jeden wniosek, złożony przez radnego Piotra Karola Bujwickiego. Dotyczył on projektu uchwały zmieniającej zasady przyznawania diet radnym powiatowym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Wniosek zakładał podwyższenie wynagrodzenia radnych opozycyjnych.

Założeniem jest zmniejszenie dystansu finansowego radnych opozycyjnych i koalicyjnych wzorem innych samorządów gminnych i powiatowych w województwie podlaskim i nie tylko. Obecnie radni opozycyjni otrzymują diety o 150-200% niższe niż ci koalicyjni. Proponujemy zatem zmniejszenie tej różnicy z 200% do 20% – mówił radny Bujwicki.

Punkt został poddany głosowaniu. Za było sześciu radnych, przeciw – jedenastu, wstrzymał się jeden, a jedna osoba była nieobecna. Wniosek został odrzucony.

Na sesji rozpatrywano również uchwałę w sprawie zmiany statutu Powiatu Sokólskiego, dotyczącą wprowadzenia funkcji etatowego członka Zarządu ze względów organizacyjnych.

Powierzenie kompetencji etatowemu członkowi Zarządu, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, wymagało wprowadzenia odpowiednich zmian w statucie – referowała Magdalena Grasewicz, sekretarz powiatu.

Uchwała została przyjęta. Za głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymujących się – 4, przy nieobecnej jednej osobie.

Radni dopytywali również o trwającą inwestycję na ulicy Targowej. W odpowiedzi usłyszeli, że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Musimy wykonać nową dokumentację kanalizacyjną, ponieważ gmina Sokółka nie chce udostępnić tej, którą już posiada. Gdybyśmy mieli dostęp do tej już istniejącej, prace postępowałyby znacznie szybciej. Harmonogram ich wykonania jest jednak jak najbardziej zachowany – wyjaśniał Piotr Rećko.

Starosta poinformował również, że dzisiaj zostanie ogłoszony przetarg na remont drogi Krynki-Kruszyniany. Wartość tej inwestycji wynosi 30 mln. zł i jest częścią programu odbudowy programu dróg gminnych i powiatowych zniszczonych wskutek kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Pod koniec lipca wykonawca rozpocznie także remont drogi w Minkowcach, na który powiat otrzymał ponad 300 tys. zł dotacji od wójta gminy Szudziałowo.

Przed sesją, wręczone zostały nagrody rolnikom z powiatu sokólskiego, którzy uczestniczyli w jubileuszowej XXX Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie. Za promocję samorządu powiatowego, na największej wystawie zwierząt hodowlanych w północno-wschodniej Polsce, dziękowali Bożena Jolanta Jelska-Jaroś, członek zarządu oraz Piotr Rećko, starosta sokólski. Nagrody odebrali hodowcy koni: Marcin Woroniecki i Anna Majewska, a także Rafał Krahel, pasjonat królików.

S. Matuk, fot. Marcin Pogorzelski

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top