Wesprą mundurowych, można się przyłączyć

Piotr Rećko, Starosta Sokólski na zakończenie XLVII Sesji Rady Powiatu Sokólskiego zaprosił radnych na mszę św. w intencji służb mundurowych. Nabożeństwo odbędzie się 5 grudnia o godzinie 15., w Kolegiacie pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce.

Po mszy, o godz. 16., odbędzie się koncert pieśni patriotycznych.
Wydarzenie to zainicjowała Ewa Dębko. W koncercie wezmą udział: Powiatowy Zespół Regionalny “Jemioła”, Chór Powiatowy “Sokólski Wrzosy” i Zespół Powiatowy “Studio Poezja”.

Dodatkowo, o godz. 15., każdego dnia celebrowane jest nabożeństwo – Koronka do Miłosierdzia Bożego.

– Tym razem będzie ono połączone z modlitwą za nasze służby i zakończenie konfliktu na granicy z Białorusią. Zapraszam do wspólnej modlitwy i solidaryzowania się z naszymi żołnierzami, policjantami, pogranicznikami, wszystkimi, którzy stoją na straży naszych granic – apelował Starosta Piotr Rećko.

Gospodarz Powiatu poparł i przyłączył się do prośby Radnego Krzysztofa Pawłowskiego o wzięcie udziału w zbiórce na rzecz wsparcia służb mundurowych, głównie funkcjonariuszy SG. Starosta zapowiedział, że formalnie wystąpi z tą prośbą do rad gminnych oraz Sejmiku Województwa Podlaskiego.

– Chcielibyśmy kupić coś istotnego dla naszych służb mundurowych. Nie ograniczać się tylko do symbolicznych gestów. Rolnicy ufundowali quada. Chcemy również zorganizować zbiórkę, która zaowocuje istotną kwotą. Na pewno zorganizujemy to w okresie przedświątecznym i dobrze przemyślimy na co zebrane pieniądze przeznaczyć. Panu Pawłowskiemu dziękuję za tę inicjatywę. Uważam, że to jest ze wszech miar potrzebne – przedstawił swoje stanowisko Piotr Rećko.

Podczas wystąpienia Starosta mówił o działaniach Powiatu Sokólskiego w kwestii pomocy służbom stacjonującym na granicy. Wspomniał min. o zaangażowaniu pilarzy z PZD w Sokółce, którzy we współpracy z Wojskiem Obrony Terytorialnej wykonali gigantyczną pracę wycinając dużą ilość drzew i przekazując je żołnierzom. Część budynków Powiatu Sokólskiego jest udostępnione do dyspozycji WOT.

Piotr Rećko podkreślił ważną rolę, jaką w obecnej sytuacji odgrywa SP ZOZ w Sokółce. Sokólski szpital jest placówką medyczną położoną najbliżej kryzysu granicznego. Tu trafiają zarówno funkcjonariusze, którzy doznali urazów, w niektórych przypadkach bardzo poważnych, podczas zamieszek na granicy, jak i migranci, którzy są przedmiotowo wykorzystywani przez Łukaszenkę. Oni do naszego szpitala trafiają głównie z powodu wycieńczenia, ale był też przypadek kobiety ciężarnej, która urodziła w sokólskim szpitalu.

– Kolejne elementy to nasze PCPR. Do pieczy zastępczej są kierowane przez sąd dzieci porzucone przez migrantów. Organizacja tej pieczy zastępczej należy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.
Na uwagę zasługuje też działalność pani Lili Micun i PCK, która jest cały czas gotowa nieść pomoc. Migranci z tej pomocy korzystają – mówił Starosta.

Polski Czerwony Krzyż w Sokółce reprezentowany przez Lilę Micun przekazuje migrantom żywność, ubranie i wiele innych potrzebnych im rzeczy. Cała struktura Powiatu Sokólskiego wspiera obecnych na naszym terenie żołnierzy i inne służby mundurowe. Część tych działaniach jest niewidoczna.
Starosta podziękował także Powiatowemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego, który podczas posiedzeń zbierał i przekazywał zdobyte informacje, które były następnie bardzo pomocne w działaniach Wojewódzkiego i Krajowego Sztabu Zarządzania Kryzysowego. Anecie Tumiel Szef Powiatu podziękował za zaprojektowanie baneru, który od pierwszych chwil zainicjowania akcji MUREM ZA POLSKIM MUNDUREM, wisi na budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce.

– Przypomnieliśmy słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego, bo ta historia jest zawsze nauczycielką życia. Musimy czerpać z mądrości naszych wybitnych Polaków – podsumował Piotr Rećko, odpowiadając na apel Krzysztofa Pawłowskiego.

– Mieszkam 500 m od przejścia granicznego z Białorusią. Od kilku miesięcy jestem świadkiem, tak jak wielu z państwa – mieszkańców naszego powiatu, wojny hybrydowej prowadzonej przez reżim Łukaszenki przeciwko Polsce – mówił Radny Pawłowski.

Kilkanaście tysięcy żołnierzy, funkcjonariusze Straży Granicznej, policjanci przez całą dobę bronią nienaruszalności wschodniej granicy państwowej naszego kraju, a tym samym bezpieczeństwa nas wszystkich.

Radny zauważył, że chociaż mamy doskonale wyszkolonych i wyposażonych żołnierzy oraz funkcjonariuszy, to jednak w każdej wojnie bardzo istotna jest siła ducha obrońców Ojczyzny, wysokie morale, a także wyraźnie wsparcie społeczne. Wyraził jednocześnie smutek i zaniepokojenie faktem, że “z tym ostatnim jest aktualnie bardzo różnie”.

Z tego co obserwujemy, można zauważyć, że w naszym powiecie służby mundurowe spotykają się z wielką życzliwością, szacunkiem, wdzięcznością i różnorodnymi aktami wsparcia ze strony mieszkańców. Począwszy od plakatów wyrażających sympatię i szacunek dla obrońców naszych granic, z hasłem “MUREM ZA POLSKIM MUNDUREM”, kończąc na zorganizowanych akcjach pomocowych.

– Szczególne słowa uznania należą się mieszkańców przygranicznych wsi. To oni jako pierwsi spontanicznie dostarczali drewno potrzebne do ogrzewania prowizorycznych, żołnierskich strażnic, zlokalizowanych tuż przy pasie granicznym – podkreślił Krzysztof Pawłowski.

Kontynuując swój przekaz, wspomniał o akcjach pomocowych organizowanych przez OSP min. z Zubrzycy Wielkiej i Kuźnicy, które spotkały się z bardzo wielkim odzewem w całej Polsce. Także uczniowie z wielu szkół, aby dać wyraz swojej wdzięczności, przesyłają piękne życzenia i upominki dziękując żołnierzom i funkcjonariuszom służb.

– Lista osób, firm i instytucji, które w tak trudnym dla naszej Ojczyzny czasie otworzyli swoje piękne serce na wsparcie obrońców naszej granicy jest bardzo długa. Czy my jako radni możemy pozwolić, żeby nas nie było na tej liście darczyńców i wspierających? – pytał Radny – Chodzi o to, żeby żołnierze tak opluwani niektórych mediach, poczuli, że jednak większość społeczeństwa jest za wolną Rzeczpospolitą, utrzymanie niepodległości – tłumaczył Radny.

W duchu słów Johna F. Kennedy’ego – “Nie pytaj co Polska powinna zrobić dla ciebie, lecz zaproponuj co ty dobrego możesz zrobić dla swojej Ojczyzny” – chciałbym zaapelować do wszystkich radnych: gminnych, powiatowych i wojewódzkich, o grupowe włączenie się do akcji wsparcia obrońców naszej wschodniej granicy.

Opr. Patrycja A. Zalewska
Fot. Agnieszka Sarosiek

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry